Vedení Karlovarského kraje tají, kolik vyplácí externím spolupracovníkům a poradcům, Krajská koalice, Výběr strategických projektů nebyl transparentní

Vedení Karlovarského kraje samo potvrdilo skutečnost, že výběr strategických projektů nebyl transparentní.

Radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger rozeslal v minulých dnech všem zastupitelům materiál, ve kterém detailně popisuje průběh výběru strategických projektů, které mají být hrazeny z peněz Evropské unie. Jedná se o celkovou částku 6,3 miliardy korun a celý průběh je dlouhodobě kritizován krajskou opozicí.

„Stále poukazujeme na skutečnost, že výběr strategických projektů nebyl transparentní a tvrdíme, že vedení kraje zásadně pochybilo. Už v minulých měsících jsme říkali, že není možné, aby o projektech rozhodovali nahodile vybraní, a ještě k tomu anonymní hodnotitelé a není možné, aby o přihlášených projektech nebyli informováni zastupitelé,“ říká poslankyně parlamentu a opoziční krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová.

Ta byla několikrát odkázána na rozhodnutí Regionální stálé konference (RSK), která je tím subjektem, který projekty vybíral, studoval a vyjadřoval se k nim. Jenže i tady je řada nejasností a ta nejzávažnější byla nyní potvrzena i radním kraje Patrikem Pizingerem.

„Radní nám zaslal materiál, ve kterém konstatuje, že dne 26. července byl členům Regionální stálé konference a zastupitelům Karlovarského kraje zaslán emailovou korespondencí přístup na úložiště, na kterém jsou uloženy studie proveditelnosti všech šestačtyřiceti přihlášených projektových záměrů, včetně jejich hodnocení. A to je právě ten problém, na který poukazujeme, neboť o projektech bylo rozhodnuto členy Regionální stále konference 16. června, tedy o více než měsíc dříve, než potřebné materiály dostala RSK i zastupitelé,“ pokračuje dále poslankyně. 

„Několikrát jsme se na zastupitelstvu zeptali člena RSK za Karlovarský kraj pana Víta Hromádka, zda při hodnocení a výběru projektů měl 16. června všechny podklady o 46 odevzdaných projektech, dvakrát jsme se dočkali odpovědi „nepamatuji si to!“ Je to potvrzení skutečnosti, že jedenáct strategických projektů bylo vybráno podivným způsobem. Členové RSK při rozhodování měli obdržet všechny podklady. Zastupitelé informace o projektech také obdrželi až po rozhodnutí. Tento postup je v rozporu s metodikou a schváleným postupem procesu transformace regionu,“ konstatovala poslankyně parlamentu a starostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Vzhledem k těmto dalším zjištěním proto opětovně vedení Karlovarského kraje žádáme o zastavení celého procesu transformace, široké diskusi nad přihlášenými projekty a novému výběru strategických projektů. Bez tohoto kroku bude navždy proces transformace našeho kraje spojen s mnoha nejasnostmi, které mohou do budoucna kraj zásadně poškodit. Znovu se ptáme, kdo tedy rozhodoval o strategických projektech, když jejich přehled neměli k dispozici ani zastupitelé kraje ani členové RSK,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře