Bytová výstavba v Karlovarském kraji, Bydlení, stavebnictví, Zprávy Karlovarsko

V 1. pololetí 2021 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 426 nových bytů, což představuje meziroční nárůst o 26,0 %. Jedná se o druhý největší nárůst v rámci celé ČR. Ve stejném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno 282 bytů, což bylo o 47 bytů, tj. o 20,0 % více než ve stejném období roku 2020.

V České republice byla v 1. pololetí 2021 zahájena výstavba 20 339 bytů, což je o 9,1 % více než ve stejném období minulého roku. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů v deseti regionech ČR, nejvýraznější byl přitom tento nárůst v Jihočeském kraji (o 69,2 %). Naopak největší pokles bytové výstavby vykázal Plzeňský kraj, kde počet zahájených bytů klesl téměř o 20 %.

V Karlovarském kraji byla v 1. pololetí 2021 zahájena výstavba celkem 426 bytů, což je o 26,0 % více než ve stejném období minulého roku. Jde tak o druhý největší meziroční nárůst počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje kraj o 16,9 procentního bodu. Zahájená bytová výstavba kraje tvořila 2,1 % celorepublikové výstavby.

Zaměříme-li se na intenzitu zahájené bytové výstavby, tzn. počet zahájených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu, zjistíme, že Karlovarský kraj se s údajem 1,5 zařadil na páté místo v rámci ČR po kraji Ústeckém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském.

V Karlovarském kraji bylo nejvíce zahájené bytové výstavby v okrese Cheb (45,1 % všech zahájených bytů v kraji), nejčastěji se jednalo o byty v nových bytových domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (13,6 % všech zahájených bytů v kraji).

V České republice bylo v prvních šesti měsících roku 2021 dokončeno 16 989 bytů, oproti stejnému období předchozího roku se tak dokončená bytová výstavba zvýšila o 11,4 %. Nárůst počtu dokončených bytů jsme mohli sledovat téměř ve všech regionech ČR kromě Olomouckého (pokles o 17,0  %), Jihočeského (pokles o 3,7 %) a Zlínského (pokles o 3,4  %) kraje.

V Karlovarském kraji bylo ve sledovaném období dokončeno celkem 282 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje dvacetiprocentní nárůst, jedná se o šesté nejvyšší navýšení v rámci celé ČR. Celorepublikový průměr převyšuje o 8,6 procentního bodu. Více než 70 % všech dokončených bytů v Karlovarském kraji se nachází v nových rodinných domech. 

V přepočtu na tisíc obyvatel bylo v Karlovarském kraji ve sledovaném období dokončen 1 byt, což představuje 3. nejnižší hodnotu mezi kraji ČR. Nejvíce bytů na tisíc obyvatel (2,3) bylo zkolaudováno ve Středočeském kraji.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (123 bytů, tj. 43,6 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (64 bytů, tj. 22,7 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo nejčastěji o byty v nových rodinných domech.

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře