V lázeňských lesích letos vzniklo osm nových tůní

Osm nových tůní o celkové ploše 1 508 m2 vybudovala v letošním roce příspěvková organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV).

Hlavní výhodou vzniku nových vodních ploch je zadržení vody v krajině a vytvoření místa vhodného pro rozmnožování obojživelníků nebo hmyzu. Tůně spadají do II. a III. zóny Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, a při stavbě jsou proto dodrženy standardy Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Vybudování tůní bylo podpořeno dotací.

Místa vhodná pro vyhloubení nádrží byla vytipována na přirozeně zamokřených plochách v katastrálním území Karlovy Vary, Kolová, Olšová Vrata a Drahovice. Cílem bylo revitalizovat současné lokality tak, aby došlo ke zlepšení vodních podmínek a zároveň se zvýšila přírodní rozmanitost krajiny.

„V prostoru nových tůní bylo nutné vytrhat pařezy a upravit terén kvůli lepšímu přístupu,“ vysvětluje postup ředitel LLPKV Stanislav Dvořák a doplňuje: „Místy byly také odstraněny náletové dřeviny.“ Díky tomu se uvolnil prostor a zvýšil přístup světla pro rostliny i nově vzniklou vodní plochu.

Tůně jsou vybudovány s ohledem na ochranu přírody

Důležitým krokem je realizace tzv. volné vody v krajině, tedy výstavba tůní a rybníčků. Lázeňské lesy již takto ve spolupráci s AOPK realizovali desítky ploch. Celou touto snahou je dotváření přirozenosti a rovnováhy v tzv. modro-zelené infrastruktuře”, uvádí radní Petr Bursík (ODS) Více v článku ZDE

Vytěžená zemina byla rozprostřena do okolí a nově vzniklé obnažené plochy byly ponechány přirozenému zarůstání bylinnou vegetací. Tůně byly navrženy se schodovitým dnem, z jedné strany budou ohraničeny zemním valem. Maximální hloubka tůní se pohybuje od 100 do 120 cm.

„Parametry tůní i rozmístění vytěžené zeminy odpovídají standardům schváleným AOPK. Při ukládání odtěženého sedimentu na místě realizace nesmíme například přesáhnout desetinásobek plochy tůně a výšku sedimentu 15 cm,“ přibližuje dodržení přísných podmínek ředitel.

Stavba tůní byla finančně podpořena Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy celkovou částkou 344 889 korun. Od roku 2020 vzniklo v lázeňských lesích města Karlovy Vary již celkem 51 tůní.

Zdroj a foto: Magistrát města Karlovy Vary

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře