Zrušení pracovišť finančních úřadů. Kam se nově obracet, Ministerstvo financí zruší v kraji čtyři finanční úřady, Karlovarský kraj,

K 1. červenci 2023 uzavřela Finanční správa na základě analýzy vytíženosti celkem 4 územní pracoviště v Karlovarském kraji

Jejich agendu v plném rozsahu převezmou zpravidla nejbližší finanční úřady v regionu. Pro komunikaci s finančním úřadem bude tedy nutné používat nové telefonické kontakty, e-maily a datové schránky. Všechny potřebné údaje občané naleznou na internetových schránkách finanční správy.

Kontakty na nová pracoviště budou přehledně umístěny pod záložkami původních územních pracovišť, a to včetně adresy a dalších kontaktních údajů na váš nový finanční úřad. „Dotčeným občanům jsme připraveni zajistit maximální komfort komunikace s jejich nástupnickým finančním úřadem. To znamená, že elektronická podatelna i pošta budou automaticky přesměrovány a provoz datových schránek uzavřených pracovišť bude ukončen,“ řekla generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby byly ze strany veřejnosti méně využívány nebo v praxi zajišťovaly zpravidla omezený rozsah služeb, například plnily především službu podatelny. V Česku nyní již 56 ze 77 uzavřených pracovišť funguje v omezeném režimu tzv. „2+2“, tedy dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci dojíždějícími na místo ze svých stálých pracovišť. „Reorganizací regionální struktury finanční správy dokážeme využít odborné zaměstnance ze zrušených pracovišť na posílení činností vedoucích k efektivnějšímu výběru daní a ke zkvalitnění služeb pro veřejnost i k dalšímu rozvoji elektronické komunikace s veřejností,“ řekla Simona Hornochová. Uzavření pracovišť přinese také dodatečné úspory státu v příštích třech letech ve výši cca 150 mil. Kč.

Jak zajistíme potřebné služby pro občany?

Finanční správa pro občany z měst a obcí, ve kterých se nacházela zrušená územní pracoviště, zajistí stávající kvalitu a rozsah poskytovaných služeb především častějšími výjezdy pracovníků z nástupnických finančních úřadů. Na dobu tzv. daňových kampaní v lednu a březnu budou také zřízeny nové či posíleny stávající kontaktní telefonních linky. Odborné konzultační služby tak budou v úředních dnech zajištěny telefonicky, přičemž čísla linek nástupnických úřadů budou občanům k dispozici na internetových stránkách finanční správy i na obecních úřadech dotčených obcí. V případě zájmu poskytneme obecním úřadům také tištěné formuláře daňových přiznání k využití pro podání v papírové podobě.

„Vedle možnosti telefonických konzultací je pro nás zcela zásadní, aby občané z dotčených obcí nepřišli o pro mnohé stále velmi důležitý osobní kontakt s pracovníkem finančního úřadu. Z minulých let přitom víme, že potřeba osobního kontaktu se stupňuje v období podávání daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob. Proto posílíme zejména v lednu a v březnu výjezdy našich regionálních pracovníků do obcí, kde pomůžeme s vyplněním a podáním daňových přiznání rovnou na místě,“ vysvětlila Simona Hornochová.

V současnosti mají finanční úřady celkem 201 územních pracovišť, z nichž je 98 tzv. řídicích. Ta řídí ostatních 103 územních pracovišť. V letech 2016 a 2020 bylo ze 103 řízených územních pracovišť celkem 56 převedeno do tzv. optimalizovaného režimu „2+2“, který zajišťuje přítomnost dvou pracovníků finančních úřadů ve dvou úředních dnech. Díky výše popsanému zeštíhlení se počet územních pracovišť sníží na 124, počet řídicích pracovišť zůstane zachován a tzv. optimalizovaný režim bude zcela zrušen. Odborné schopnosti zaměstnanců rušených pracovišť budou efektivněji využity v jiných činnostech a agendách finančních úřadů.

Seznam zrušených územních pracovišť finančního úřadů v Karlovarském kraji
Zrušené územní pracoviště
finančního úřadu
Územní pracoviště
přebírající spis a agendu
ÚzP v Mariánských LázníchÚzP v Chebu
ÚzP v AšiÚzP v Chebu
ÚzP v OstrověÚzP v Karlových Varech
ÚzP v KraslicíchÚzP v Sokolově

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře