Karlovarští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2024, Finanční výbor neschválil rozpočet Karlovarského kraje na rok 2023
Karlovarští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2024 – Karlovy Vary budou v příštím roce hospodařit s částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Rozpočet bez výhrad schválili zastupitelé města, kteří souhlasili se schodkem ve výši 269 milionů korun. Očekávané příjmy by měly dosáhnout částky necelých 1,5 miliardy korun. Zmíněný schodek bude pokryt z přebytků hospodaření, který vznikl v uplynulých letech a z městských rezerv.

Největší plánovanou investicí příštího roku bude rekonstrukce Lázeňského mostu za zhruba 45 milionů korun. Opravy Chebského mostu a dále je v plánu rekonstrukce ulic Sokolovská a 5. května, příprava projektů bytových domů, nebo dvou parkovacích domů. Na opravy sportovišť je v rozpočtu vyčleněno 45 milionů korun a vybudování odborných učeben na základních školách by mělo stát milionů 35.

Ve schváleném rozpočtu došlo oproti roku 2023 k minimálnímu navýšení provozních a personálních nákladů a to pouze o 2 procenta.

Příjmy: 1.475.473.000 Kč

Daňové příjmy počítají s pokračujícím mírným nárůstem výběru daní z příjmů a DPH. 

Rozpočet rovněž očekává udržení pozitivního vývoje u místních poplatků.  

Dopady „ozdravného  balíčku“ jsou v návrhu rozpočtu zohledněny zejména poklesem podílu na daních z hazardu a nárůstem u daně z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy (nájemné, pokuty…) stagnují či klesají (úroky, splátky půjčených prostředků…) a jsou do rozpočtu zahrnuty dle kalkulací příslušných odborů.

Kapitálové příjmy (z prodeje nemovitého majetku) jsou dle předpokladu odboru majetku města výrazně nižší než v minulých letech (10,5 mil Kč).

V přijatých transferech (dotacích)je rozpočtován pouze příspěvek na výkon státní správy, který nebude v příštím roce valorizován a převod z hospodářské činnosti. Ostatní transfery se zahrnují do rozpočtu až na základě rozhodnutí či smlouvy o poskytnutí dotace.

Výdaje: 1.745.107.000 Kč, z toho běžné výdaje 1.309.296.000 Kč, kapitálové výdaje 435.811.000 Kč.

Běžné výdaje rostou proti schválenému rozpočtu 2023 o 2%. 

Vývoj nejvýznamnějších skupin: 

 • personální výdaje → pokles -2% 
 • dopravní obslužnost → nárůst +5%
 • příspěvky a dotace městským organizacím → zachována stejná úroveň
 • dotace externím organizacím na kulturu, sport a sociální péči → zachována stejná úroveň,
 • energie → nárůst + 77% oproti původnímu rozpočtu na rok 2023, +21% proti poslední úpravě rozpočtu 2023.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány nejvyšší za posledních 6 let, konkrétně jsou o 19%, tj. 82 mil. Kč vyšší než v předcházejícím roce.

Nejvýraznější investice:

 • Nový Lázeňský most – 45 mil. Kč
 • Rekonstrukce ulic Sokolská a 5. května – 28 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro Chebský most – 23 mil. Kč
 • Bytový dům Komenského – 20 mil.
 • Projektová dokumentace pro parkovací domy v ulici Polská a u Galerie umění – 17 mil. Kč
 • Sportoviště – fotbalový areál Drahovice, hřiště u KV Areny, ZŠ Krušnohorská – 47 mil. Kč  
 • Odborné učebny základních škol Krušnohorská, Konečná, Jana Amose Komenského – 35 mil. Kč
 • Podpora investic Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, jako těsnění řečiště, ošetření divokých vývěrů thermy, rozvody termominerální vody atd. – 48 mil. Kč

Kompletní schválený návrh rozpočtu je zveřejněn na webu magistrátu zde https://mmkv.cz/cs/rozpocty-zaverecne-ucty-statuty-fondu-mesta.

Zdroj: Město Karlovy Vary

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře