Cheb: Mega nápady nahradí Projekty pro město

Cheb – Mega nápady nahradí Projekty pro město. Participace občanů bude pokračovat

V úspěšném projektu města Cheb s názvem Mega nápady bylo ve třech ročnících zrealizováno 35 projektů v celkové částce 17 388 722 korun. Podle pravidel občané zasílali své nápady s odhadem nákladů na celkovou realizaci. Tyto návrhy však ve většině případů nepočítaly se skutečnými náklady. Navrženým projektům chyběla kompletní projektová dokumentace: stavební povolení, vyjádření správců inženýrských sítí, poptávka nebo výběrové řízení apod. Z těchto důvodů došlo u některých nápadů ke značnému navýšení celkových nákladů. Ty byly následně dofinancovány z rozpočtů realizujících odborů.

Participace občanů však bude i nadále zachována! Mega nápady nahradí Projekty pro město.

Občanům bude předložen městem zpracovaný seznam deseti investičních projektů, jejichž součástí je potřebná předprojektová příprava. Občané svým hlasováním určí pořadí projektů, které se budou realizovat. Podle nových pravidel budou realizovány maximálně tři projekty umístěné na prvních třech pozicích s maximální částkou do dvou milionů korun u jednoho projektu.

Nyní město na Projekty pro město vyčlenilo celkem 6 milionů korun. 

Věříme, že tato forma participace občanů na tvorbě rozpočtu města usnadní, zrychlí a zpřehlední celý proces a vybrané projekty budou sloužit ku prospěchu široké chebské veřejnosti.

I nadále přijímáme návrhy a nápady občanů, které budou zařazeny do tzv. zásobníku projektů a budou posuzovány z hlediska realizovatelnosti pro další využití.

V příloze naleznete pravidla Projektů pro město + tabulku vybraných deseti projektů.

Pravidla Projekty pro město + tabulka vybraných projektů

Zdroj: Město Cheb, foto: participativní rozpočet

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře