Dopravní podnik Karlovy Vary spouští náborovou kampaň pro nové zaměstnance, zprávy z dopravy, zprávy karlovarsko

DPKV obhájil 1. místo v soutěži Zaměstnavatel roku regionu do 500 zaměstnanců v Karlovarském kraji.

Dopravní podnik Karlovy Vary již druhým rokem po sobě získal prestižní ocenění jako Zaměstnavatel roku regionu do 500 zaměstnanců v Karlovarském kraji. Toto významné uznání potvrzuje trvalé úsilí o vytváření podporujícího a inspirativního pracovního prostředí, které umožňuje zaměstnancům městské společnosti dosahovat jejich plného potenciálu. 

Soutěž Zaměstnavatel roku každoročně hodnotí společnosti na základě široké škály kritérií včetně pracovních podmínek, zaměstnaneckých výhod, kariérního rozvoje a firemní kultury. Obhájení prvního místa je důkazem nepřetržitého závazku k inovacím, rozmanitosti a udržitelnosti v pracovním prostředí. 

„Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme opět oceněni jako Zaměstnavatel roku. Tento úspěch je odrazem neúnavné práce a oddanosti našich zaměstnanců, kteří každý den přinášejí do naší společnosti energii, kreativitu a odhodlání,“ uvedl Jiří Vaněček (ODS) , předseda představenstva„Toto ocenění je pro nás motivací k dalšímu zlepšování a inovacím v našich pracovních procesech a kulturách.“

Místopředseda představenstva Lukáš Siřínek dodal: „Obhájení tohoto ocenění je důkazem naší dlouhodobé strategie zaměřené na péči a rozvoj našich zaměstnanců. Věříme, že investice do našich lidí je klíčem k úspěchu celé společnosti. Budeme pokračovat v implementaci inovativních HR programů a iniciativ, které podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, profesní růst a celkovou spokojenost našich zaměstnanců.“ 

Poznámka: Akci organizuje Klub zaměstnavatelů, který se snaží touto cestou ukázat význam oblasti řízení lidských zdrojů. Hodnocení probíhá mezinárodně uznávanou metodikou společnosti PricewaterhouseCoopers, zvanou Saratoga, která umožňuje srovnání různých typů podniků s často velmi odlišným zaměřením. Metodika se zaměřuje na celkem 14 významných oblastí péče o zaměstnance, jako jsou odborná školení, celkové náklady na vzdělávání, investice do aktivit společenské odpovědnosti nebo výše ohodnocení.

Co všechno se v soutěži hodnotí?

Měření probíhalo na základě výsledků dosažených ve výběru 14 ukazatelů ze tří kategorií: 

1. HR Leading

Reprezentuje indikátory řízení lidských zdrojů, které lze přímo řídit a ovlivňovat. Spadají sem například mzdové náklady, počet hodin strávených na školení, náklady na benefity, investice na charitu nebo míry interních přesunů nebo povýšení. 

2. HR lagging

Indikátory, které jsou výsledkem HR politik a lze je ovlivňovat jen nepřímo. Je to například míra dobrovolné fluktuace nebo průměrný počet absence na jednoho pracovníka. 

3. Financial & Productivity Lagging

Poslední hodnocená kategorie, která měří produktivitu zaměstnanců.

Ukazatele těchto kategorií se u firem nejprve porovnávají v jednotlivých oborech. S výsledným skóre se pak mohou měřit všichni zaměstnavatelé mezi sebou. Hodnocené firmy jsou rozdělené do kategorií podle velikosti nebo počtu zaměstnanců na firmy do 500, do 5000 a nad 5000 zaměstnanců.

Hodnocení výsledků probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga. Ta posuzuje systém odměňování, výdaje na vzdělávání zaměstnanců, jejich fluktuaci i systém interního povyšování.  

Kromě jiných výhod Saratoga nejprve porovnává firmy v jejich sektoru a až výsledné oborové skóre si hodnocený přináší do celkového pořadí. Metoda je tak transparentní a spravedlivá. 

Do jakých kategorií můžete přihlásit svou společnost?

Zaměstnavatele roku do 500 zaměstnanců 

Kategorie oceňující rostoucí společnosti, které deklarují výborný přístup ke svým zaměstnancům. Zasazují se o osobní i profesní rozvoj svých lidí a snaží se jim poskytovat co nejlepší podmínky pro jejich práci, čímž přispívají i k celkovému růstu firmy. 

Zaměstnavatel roku do 5000 zaměstnanců 

Ocenění pro středně velké společnosti, které mají obvykle výrazné postavení ve svém regionu a dokáží se prosazovat i na celostátní úrovni. I tyto společnosti musí krom splnění ekonomických ukazatelů současně dobře vést, motivovat, odměňovat, rozvíjet a pečovat o své zaměstnance. 

Cena personalistů za nejlepší HR projekt 

Pokud mají společnosti nějaký zajímavý projekt, kterým by se chtěli pochlubit, mají možnost v kategorii personálních projektů. Přihlásit se lze s nejrůznějšími tématy od vzdělávání přes odměňování, benefity, či společenskou odpovědnost, až po modernizace a digitalizaci procesů. 

Osobnost roku v HR 

Osobností roku se může stát manažer nebo vedoucí, který vyniká v oblasti lidských zdrojů a přináší inovativní myšlenky a postoje. Člověk, který se zásadním způsobem zasazuje o zlepšení této oblasti nejen ve své společnosti, ale v celé České republice. Hlasování probíhá na síti Linkedin a vítěz je vyhlášen na základě nominací ostatních personalistů.  

Zdroj: Město Karlovy Vary

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře