Karlovarský kraj podal žádost o první strategický projekt, Karlovarský kraj podpoří vznik inovačního centra
Karlovarský kraj podal na Ministerstvo životního prostředí žádost o první ze svých strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Jedná se o zásadní krok pro získání finanční podpory na realizaci projektu Karlovarské inovační centrum (dále KIC), jehož nositelem je právě Karlovarský kraj.
Karlovarský kraj podal žádost o první strategický projekt

„Pro Karlovarský kraj je to skvělá zpráva, protože z dlouhé přípravy projektu vzešla finální podoba, s níž se budeme ucházet o finanční podporu z operačního programu Spravedlivá transformace, který se zaměřuje právě na rozvoj území strukturálně postižených regionů, tedy krajů zasažených těžbou uhlí. Samotný projekt Karlovarské inovační centrum obsahuje výstavbu veřejné infrastruktury, jejímž hlavním cílem je podpora rozvoje vědy, výzkumu a inovací v Karlovarském kraji. Současně tím vznikne místo, kde bude docházet k propojování podnikatelského a akademického sektoru a které bude zaměřeno na inkubaci nových a začínajících podnikatelů,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.

„Pomyslné vykopnutí prvního ze strategických projektů, jehož nositelem je Karlovarský kraj, je pro nás zásadním okamžikem. S velkým napětím budeme čekat na průběh a hlavně výsledky hodnotícího procesu, který po podání a vyhodnocení všech projektů stanoví také výši dotace právě na realizaci Karlovarského inovačního centra. V tomto projektu spatřují obrovský potenciál, protože nabídne inkubaci firem a začínajících podnikatelů, prostor pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací a také rozvoj výzkumné činnosti,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V první polovině letošního roku byla dokončena aktualizace projektové dokumentace do takové podoby, aby stavba splňovala veškeré současné trendy, a to především z pohledu energetické náročnosti. Zpracována byla také studie proveditelnosti, jež měla navrhnout nejvhodnější formu provozu vznikající infrastruktury tak, aby bylo možné provozovat KIC efektivně a s co nejnižšími náklady.

„Věříme, že se podařilo najít opravdu nejlepší cestu, která umožní získat dotaci na stavbu potřebného inovačního centra v takové výši, která zásadním způsobem nezatíží rozpočet Karlovarského kraje. Podle podmínek operačního programu můžeme získat maximálně 85 % z celkových uznatelných nákladů, což představuje výši dotace 412,5 milionu korun“, uzavřel radní Patrik Pizinger.

Podporu projektu vyslovilo i Zastupitelstvo Karlovarského kraje, které mu svým souhlasem dalo zelenou a vyčlenilo z rozpočtu prostředky na financování stavby. V případě, že projekt získá dotaci, nemělo by již nic bránit zahájení výstavby, s tím se počítá ve druhé polovině roku 2024. V případě dodržení stanoveného harmonogramu by měla být stavba kompletně hotová před koncem roku 2026, což znamená, že v plném provozu bude inovační centrum od začátku roku 2027.

KIC nabídne zázemí pro začínající firmy i pro výzkumné instituce. Těmto zájemcům bude moci poskytnout vybavené kanceláře. K dispozici budou digitální dílny či laboratoře, které si zájemci budou moci upravit dle svých potřeb. Školám, a to především těm středním a základním, zajistí vhodné prostředí pro odborné a zájmové vzdělávání. Zázemí budou moci využít také vysoké školy působící v Karlovarském kraji ale i za jeho hranicemi. Velmi zajímavou nabídku představuje plánované coworkingové pracoviště pro podnikavé jednotlivce či skupiny, jež nepotřebují mít vlastní kancelář, ale potřebují vhodné zázemí pro práci jen pro několik dnů v týdnu.  Tito zájemci budou moci formou členství využívat vybavené pracoviště v rozsahu, který si sami zvolí. KIC bude též nabízet vybavené konferenční centrum vhodné pro větší vzdělávací akce, konference či společenské události.

Provoz Karlovarského inovačního centra bude zajišťovat Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále KARP). Zájemci o budoucí využití se již nyní mohou hlásit projektovému manažerovi KARP Jiřímu Červinkovi jiri.cervinka@karp.cz

Zdroj a foto: IP Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře