Cheb: Upozornění pro nájemce městských bytů se smlouvou na dobu určitou, V Chebu letos nezvýší nájmy v městských bytech
Cheb: Upozornění pro nájemce městských bytů se smlouvou na dobu určitou. Písemnou žádost o prodloužení doby nájmu je třeba podat nejpozději 60 kalendářních dnů přede dnem ukončení sjednané doby nájmu

Město Cheb upozorňuje nájemce městských bytů, kteří mají smlouvy o nájmu bytu uzavřeny na dobu určitou do konce roku 2023, že musí podat písemnou žádost o prodloužení doby nájmu nejpozději 60 kalendářních dnů přede dnem ukončení sjednané doby nájmu.

Formulář „Žádost o prodloužení doby nájmu“ je dostupný zde, či přímo na pracovišti správy budov (prostory někdejší drogerie ve spodní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad). Žádost je možné  doručit poštou, prostřednictvím podatelny Městského úřadu Cheb nebo osobně na správu budov.

Pokud písemná žádost o prodloužení doby nájmu nebude ze strany nájemce ve výše uvedené době pronajímateli předložena, nájemní vztah skončí uplynutím sjednané doby. Pouze v odůvodněných a nájemcem řádně doložených případech může být akceptována i žádost podaná v době kratší, než je zmíněných 60 kalendářních dnů před ukončením sjednané doby nájmu.

Zdroj: Město Cheb

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře