Vesnicí roku 2023 Karlovarského kraje se stala Andělská Hora
V Andělské Hoře se konalo vyhlášení výsledků 27. ročníku soutěže Vesnice roku. Právě obec Andělská Hora se stala vítězem, a proto se zde konala krajská slavnost Vesnice roku 2023 s předáváním cen i dalším úspěšným účastníkům. Do soutěže se letos zapojilo 12 obcí z regionu.

„Jsem velmi rád, že soutěž Vesnice roku je stále pro obce prestižní a lákavou záležitostí.  Podle slov komise hodnotitelů nebylo rozhodování o vítězi a ostatních oceněných vůbec jednoduché. Mě osobně těší, že se obce snaží vynikat i v nejrůznějších oblastech,  o čemž hovoří udělování jednotlivých stuh a diplomů, jež reflektují například společenský život, činnost mládeže, péči o zeleň v obci a další. Všem úspěšným obcím gratuluji a přeji, aby se ocenění stala motivací i pro další ročníky,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Ceny v podobě diplomů, květin, finanční darů a skleněných plaket předával hejtman Karlovarského kraje, ředitel soutěže a zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, komise soutěže Vesnice roku, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Národní sítě Místních akčních skupin. Výsledky soutěže, vyjma vítězné obce, byly utajeny a zástupci oceněných se je tak dozvěděli až na místě. 

Letošního ročníku Vesnice roku se zúčastnily obce:

Andělská Hora, Březová (KV), Doupovské Hradiště, Hájek, Josefov, Krásné Údolí, Křižovatka, Kyselka, Oloví, Pomezí nad Ohří, Sadov a Vlkovice.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2023

Zlatá stuha – vítěz krajského kola: Andělská Hora 
Modrá stuha – za společenský život: Doupovské Hradiště 
Bílá stuha – za činnosti mládeže: Oloví       
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Pomezí nad Ohří        
Vesnická knihovna Karlovarského kraje roku 2023: Josefov          
Diplom za vzorné vedení kroniky: Vlkovice 
Diplom za příkladnou práci s mládeží: Hájek          
Diplom za všestranný společensko-kulturní rozvoj obce: Kyselka 
Diplom za péči o historické dědictví obce a práci s mládeží:  Krásné Údolí          
Mimořádné ocenění za vybudování zázemí sportovního areálu: Sadov    
Cena naděje pro živý venkov (ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): Březová (KV)        
Objev roku: Oloví      
Osobnost soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji: Jan Strachota – Křižovatka

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Josefov – tůňky v Parku novorozenců 
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Vlkovice – celková rekonstrukce obecního domu

Ňamka Vesnice roku 2023 Karlovarského kraje

Slaná – zavařené vepřové maso p. Strachoty – Křižovatka
Sladká – cheesecake Lenky Račanské – Krásné Údolí

Zdroj: IPKVK, foto: Obec Andělská Hora

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře