V Sokolově se chystá celoplošná deratizace potkanů

V Sokolově se chystá celoplošná deratizace potkanů.

Kvůli zvýšenému výskytu potkana obecného schválilo městské zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání vydání obecně závazné vyhlášky, která nařizuje provedení speciální ochranné deratizace. Ta se uskuteční v říjnu a listopadu letošního roku na území celého města.

Vyhláška ukládá majitelům nemovitostí povinnost zajistit provedení speciální ochranné deratizace ve svých objektech. Tuto službu může zajistit pouze firma s oprávněním. Pro Sokolov ji zajišťuje společnost Myšáci s.r.o., na kterou se mohou obracet i obyvatelé města. O deratizaci musí podnikající fyzická nebo právnická osoba následně předložit protokol o jejím provedení a průběhu. V případě bytových domů je nutné doložit potvrzení o provedení deratizace, u rodinných domů postačí čestné prohlášení. Město zajistí deratizaci na všech svých veřejných prostranstvích a ve všech svých objektech.

Lokální deratizace je v Sokolově prováděna průběžně každý rok, zpravidla na základě hlášení od občanů. Ti mohou své podněty sdělit městskému úřadu či přímo Odboru správy majetku. Všechna hlášení, včetně fotodokumentace, jsou zasílána Odboru správy majetku, který má přehled o současné situaci a místech se zvýšeným výskytem hlodavců.

Každým druhým rokem zajišťuje Odbor správy majetku rozsáhlejší deratizaci včetně pravidelných kontrol v oblastech, kde je potvrzený pravidelný zvýšený výskyt hlodavců. Týká se to hlavně okolí domů, popelnicových stání, travnatých ploch a okolí kanalizačních šachet.

Jak vlastně celoplošná deratizace probíhá?

Po průzkumu města položí deratizátoři ve vytipovaných lokalitách návnady do nor od potkanů nebo vybraných kanálů a vpustí. Nory se následně přikryjí hlínou nebo listím kvůli zakrytí nástrah. Pokud jsou nástrahy pokládány na volném prostranství, například na břehu řeky, jsou uloženy v uzamčených staničkách, které zabrání kontaktu nástrah s dětmi, psy nebo dalšími necílovými druhy. Zároveň se na místě umístí cedule s upozorněním na prováděnou deratizaci. Po týdnu se nástrahy zkontrolují a podle množství odebraných nástrah se znovu doplní nebo se v případě, že jsou nedotčené, přemístí nebo odeberou. Další doplnění nástrah se provádí do dvou týdnů od kontroly. V případě tzv. úžeru se v deratizaci pokračuje znovu.

Celoplošná deratizace na základě veřejně závazné vyhlášky byla v Sokolově naposledy prováděna v letech 2008 a 2017. Zakázky tehdy rovněž realizovala firma Myšáci s. r. o.

Zdroj: Město Sokolov

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře