Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní

Karlovarský kraj je regionem s nejnižší mzdovou úrovní

Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji – Ve 4. čtvrtletí 2023 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně však zaznamenala mírný pokles o 0,2 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2023 činila v našem kraji 40 559 Kč, což je o 7,4 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (46 013 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 454 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (55 039 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 7,6 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 o 0,2 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR.

 1) k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku

Ve 4. čtvrtletí 2023 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 064,5 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,4 tis. zaměstnanců.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 4. čtvrtletí 2023 ve většině krajů k meziročnímu poklesu. Ten nejvýraznější, o 1,2 %, byl zaznamenán v Pardubickém kraji, následován krajem Olomouckým a Zlínským (shodně o 1,1 %). O celkové mírné zvýšení počtu zaměstnanců v ČR o 0,1 % se zásadně postaral nárůst v Hl. městě Praze (o 2,4 %), tento nárůst představoval 20,5 tis. nových pracovních míst. V dalších třech regionech rostly počty zaměstnanců do půl procenta. Karlovarský kraj byl jedním z deseti krajů, kde zaznamenal počet zaměstnanců meziroční pokles. V našem kraji činil tento pokles 0,7 %.

V 1. až 4. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Karlovarském kraji 37 470 Kč a byla o 2 555 Kč vyšší než v roce 2022. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 7,3 %, což bylo mírně pod republikovou hodnotou (7,5 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 10,7 %, reálně tak mzda v našem kraji doznala v roce 2023 pokles o 3,1 %.

Od počátku roku 2023 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 035,8 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,3 tis. zaměstnanců. Ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2022 tak došlo k poklesu  počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,2 %.

Další informace:

Související analýza:

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře