Vývoj bytové výstavby v Karlovarském kraji
Bytová výstavba v Karlovarském kraji – V prvních třech čtvrtletích roku 2023 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 767 nových bytů, přičemž více než dvě pětiny z nich se nacházely v nových bytových domech (40,4 %). Meziročně zaznamenal Karlovarský kraj v počtu nově zahájených bytů mírný meziroční nárůst, a to o 5,5 %. Ve srovnání s ostatními kraji ČR byl náš region jediný, ve kterém počet zahájených bytů meziročně vzrostl. Ve stejném období bylo v kraji dokončeno 491 bytů, což je o 50 bytů, resp. o 7,9 %, méně než ve stejném období roku 2022.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 zaznamenala naprostá většina regionů ČR meziroční pokles zahájené bytové výstavby. Ve srovnání se shodným obdobím minulého roku došlo v celé ČR ke snížení počtu zahájených bytů průměrně o 14,6%. Karlovarský kraj byl jediným regionem, ve kterém počet zahájených bytů meziročně vzrostl (o5,5%). Naopak nejvýznamnější pokles počtu zahájených bytů vykázal kraj Olomoucký, Liberecký a Zlínský (o39,1; 33,7; resp. 29,6 %).

V Karlovarském kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 zahájena výstavba celkem 767 bytů, což je o 40bytů více než ve stejném období roku 2022. Karlovarský a Jihomoravský kraj byly současně jediné regiony ČR, ve kterých se počet zahájených bytů meziročně nesnížil.

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)

Více než polovina bytové výstavby v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary (60,0 %). Ten byl současně jedním ze dvou okresů, který zaznamenal v počtu zahájených bytů meziroční nárůst (o14,1%). Nejvyšší meziroční nárůst v počtu zahájených bytů, více než čtvrtinový, zaznamenal okres Sokolov (o26,6%). Přestože počet zahájených bytů meziročně vzrostl, nová výstavba bytů v našem kraji zaznamenala meziroční pokles (o6,1%). Důvodem bylo zejména snížení počtu zahájených bytů v nových rodinných domech a bytů v nebytových budovách. Naopak počet bytů v nových bytových domech vzrostl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o více než čtvrtinu (o 25,5%).

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 491 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje pokles o7,9%. Snížení počtu dokončených bytů se týkalo více než poloviny regionů ČR, přičemž v našem kraji bylo třetí nejnižší a na celorepublikový průměr nedosahovalo o4,4 procentního bodu. Naopak nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených bytů doznal oproti předchozímu roku Liberecký kraj, ve kterém meziročně vzrostl jejich počet o více než čtvrtinu (o26,2%).

Téměř polovina dokončených bytů se ve sledovaném období v našem kraji nacházela v nových rodinných domech (47,0 % všech dokončených bytů). V mezikrajském srovnání jde o třetí nejnižší podíl dokončených bytů v rodinných domech v rámci celé ČR, který nedosahuje na celorepublikový průměr o5,0 procentního bodu (ČR=52,0%).

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (295 bytů, tj. 60,1 % všech dokončených bytů v kraji). Ten byl současně jediným okresem, který zaznamenal v počtu dokončených bytů meziroční nárůst (o3,5%). Naopak nejméně bytů bylo dokončeno tradičně v okrese Sokolov (78 bytů, tj. 15,9 % všech dokončených bytů v kraji).

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře