Počet obyvatel se v Karlovarském kraji zvýšil, Migrace zvýšila počet obyvatel Karlovarského kraje 
Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v roce 2023 zvýšil, a to důsledkem kladného migračního salda. Na konci roku 2023 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 295 077 obyvatel, z nichž 51,3 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Populace České republiky čítala podle bilance ČSÚ ke konci roku 2023 celkem 10 900 555 osob, což bylo o 73 026 obyvatel více než na počátku roku. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace, které dosáhlo 95 tisíc.

V Karlovarském kraji na konci roku 2023 žilo celkem 295 077 obyvatel, z toho 151 498, tj. 51,3 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v roce  2023 doznal od začátku roku přírůstek o 1 482 osob, a to vlivem migračního salda, které vykázalo kladou hodnotu. Do kraje se přistěhovalo o 2 697 osob více, než kolik se jich vystěhovalo. Přirozený přírůstek naopak vykázal v našem kraji zápornou hodnotu, ve sledovaném období zde zemřelo 3 346 osob, to je o 1 215 osob více, než kolik se jich narodilo.

Z okresů karlovarského kraje vykázal nejvyšší nárůst počtu obyvatel v porovnání se stavem na počátku roku okres Cheb, a to o 1 588 osob, počet obyvatel se zvýšil i v okrese Karlovy Vary (o 188 osob). Naopak v okrese Sokolov došlo v průběhu roku 2023 ke snížení jejich počtu (o 294).

Od 1. ledna do 31. prosince roku 2023 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 131 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 239 dětí, tj. o 10,1 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,3 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 393, tj. na 18,4 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 1 236, tj. 58,0 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (62,8 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (61,3 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (53,1 %).

V roce 2023 zemřelo v České republice 112 795 osob, což bylo o 7 424, tj. o 6,1 % méně než ve stejném období loňského roku.

V Karlovarském kraji zemřelo 3 346 osob, z toho 1 777 mužů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu počtu zemřelých v našem kraji, a to o 181, tj. o 5,1 %. Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (1 071, tj. 32,0 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (976, tj. 29,2 % všech zemřelých v kraji).

V průběhu roku 2023 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 304 sňatků, náš kraj tak zaznamenal výrazný meziroční pokles počtu sňatků ve srovnání s předcházejícím rokem, a to o 223, tj. o 14,6 %. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (37,7 % všech sňatků v kraji), naopak nejméně sňatků zaznamenali v okrese Sokolov (30,9 % všech sňatků v kraji) Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 56,2 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 589 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční nárůst počtu rozvodů ve srovnání s rokem 2022, a to o 12, tj. o 2,1 %. Společný návrh na rozvod podalo 426 manželů (72,3 % všech rozvodů). Ve více než v polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V roce 2023 se na území České republiky přistěhovalo 141 263 osob a 46 591 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 7 799 obyvatel, z toho bylo 41,2 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 37,3 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 62,7 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 5 102 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 66,6 % všech vystěhovaných a do ciziny 33,4 %.

Dokumenty: Pohyb obyvatelstva – rok 2023

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře