Město Cheb připravuje změnu koeficientu daně z nemovitosti
Město Cheb připravuje změnu koeficientu daně z nemovitosti. Zvýšení se týká podnikatelských subjektů působících v katastrálním území Cheb

Setkání zástupců vedení města Cheb společně se zástupci podnikatelských subjektů působících na chebské průmyslové zóně mělo za cíl informovat o připravovaném zvýšení koeficientu výpočtu daně z nemovitosti.

Podle novely zákona č. 609/2020 Sb., jejíž výklad byl realizován nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 24/23 ze dne 18. 07. 2023 si mohou obce nově nastavit tento koeficient pro jednotlivé části obce. Jedná se například o průmyslové zóny, průmyslové areály či obdobné areály, které kromě pozitivních dopadů (nabídka pracovních míst) mají i ty negativní, které se nutně promítají do rozpočtu města.

Podle vyjádření starosty města Jana Vrby: „Jednání kolem zvýšení výpočtu koeficientu daně z nemovitosti byla velmi složitá. Není tajemstvím, že městský rozpočet je napjatý. Situaci ještě komplikuje politika státu, v rámci připravovaného konsolidačního balíčku, kterou obce a města ovlivnit nemůžou. Ve zmíněných lokalitách dochází mimo jiného ke zvýšeným nákladům města na provozování veřejného osvětlení, úklid a údržbu komunikací, městskou dopravu či zajišťování provozu kanalizačního řadu nebo řešení problémů se svozem odpadů. Při rozhodování o výši koeficientu, který je v současné době pro Cheb stanoven na 2, a novela dovoluje zvýšení koeficientu až na 5, jsme pro území průmyslových parků v katastrálním území Hradiště u Chebu, Podhrad, Cheb (lokalita Maškov) a Dolní Dvory a pro katastrální území Háje u Chebu (lokalita Sv. kříž), vyhodnocovaných dlouhodobě jako lokalita s nadprůměrným výskytem sociálně-patologických jevů navrhli koeficient 3 a 4. Jsem si vědom toho, že toto navýšení je nepříjemným zákrokem do rozpočtů podnikatelských subjektů a může se zdát i v určitém směru nespravedlivým. Je nutno říci, že zvýšení se netýká běžného občana, netýká se zvyšování daní za byty, rodinné domy, rekreační objekty, zahrady, pozemky apod. Zvýšení daně se netýká ani zemědělských, lesních a vodních ploch. Prostředky takto získané budou stoprocentním příjmem města, které budou využity pro další rozvoj Chebu.“

Materiál o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti bude projednávat Zastupitelstvo města Chebu dne 21. září 2023.

Zdroj a foto: Město Cheb

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Populární
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře