Stavební povolení v Karlovarském kraji

Stavební povolení v Karlovarském kraji vydaná v 1. čtvrtletí.

V 1. čtvrtletí 2024 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 445 stavebních povolení, což je o 11,5 % méně než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla 5,2 mld. Kč, ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k výraznému nárůstu této hodnoty o 189,9 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 11 667 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí 2024 vydáno celkem 17 235 stavebních povolení. Meziročně došlo ke snížení počtu vydaných stavebních povolení ve všech regionech České republiky. Největšího procentního poklesu počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl Plzeňský kraj, a to o 21,7 %.

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. čtvrtletí 2024 celkem 445 stavebních povolení, což je o 11,5 % méně než v předchozím roce. Na republikovém celku vydaných staveních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (49,0 %) a na nebytové budovy (30,8 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (207), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 46,5 %. Zároveň byl jediným okresem v našem kraji, kde se počet vydaných stavebních povolení meziročně zvýšil, a to o 19,0 %. V okresech Cheb a Sokolov došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení, a to (o 34,2 %, resp. o 18,0 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 140,9 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tak zaznamenala nárůst o 7,2 %. V osmi regionech České republiky doznala orientační hodnota staveb pokles – nejvýraznější relativní propad byl zjištěn v Olomouckém (o 44,1 %) a Pardubickém kraji (o 35,9 %), naopak nejvýraznější nárůst byl zaznamenám v Karlovarském kraji (o 189,9 %) a v kraji Jihočeském (o 73,7 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji (5,2 mld. Kč), připadal největší podíl na nebytovou výstavbu (67,8 %), více než čtvrtina na inženýrské stavby (27,1 %) a zbytek orientační hodnoty staveb souvisel s výstavbou bytových budov (5,2 %).

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k výraznému nárůstu orientační hodnoty staveb, a to o 189,9 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy Karlovarského kraje. Nejvýrazněji se zvýšila orientační hodnota staveb v okrese Karlovy Vary, který zaznamenal více než trojnásobné zvýšení tohoto ukazatele.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (20 071 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Pardubický kraj, a to 3 267 tis. Kč.

V Karlovarském kraji výrazně vzrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 227,7 % na 11 667 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o druhou nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci České republiky. Celorepublikový průměr tak karlovarský region převyšuje o 3 492 tis. Kč.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykázal ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Karlovy Vary (15 565 tis. Kč), naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Sokolov (7 872 tis. Kč).

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře