V Sokolově zahájili svoz bioodpadu z domácností
Sokolov: Od 1. 11. 2023 byl zahájen pilotní projekt – SVOZ BIOODPADU Z DOMÁCNOSTI, a to pro první oblast města, „Čapkárnu“ + ulici Lidické nábřeží a část ulice Švabinského.
svoz bioodpadu sokolov zpravy karlovarsko

Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude postupně kladen důraz na maximálním vytřídění odpadu z domácnosti a postupné utlumení ukládání odpadu na skládku. Snahou všech měst a obcí bude podpořit občany třídit směsný komunální odpad, neboť poplatky za uložení tohoto již nadále netříditelného odpadu budou od roku 2024 rapidně narůstat.

Nyní jsme již zvyklí třídit základní druhy odpadu – PAPÍR, PLAST, SKLO a KOVY, nyní ve spolupráci s městem Sokolov bude kladen důraz na třídění i bioodpadu z domácnosti. Dle dlouhodobých průzkumů bylo jednoznačně prokázáno, že až třetina obsahu košů v domácnostech obsahuje právě tento BIO odpad. Jednoduše řečeno, platíme za uložení na skládce místo toho, abychom vytříděný odpad „použili“ na další zpracování (třídící linky – recyklace, kompostárny,…).

K daným domům budou přistaveny 240 l hnědé popelnice na BIO odpad. Každá domácnost obdrží 7 litrovou nádobu a balení biologicky rozložitelných sáčků na rok pro shromažďování tohoto odpadu. Po naplnění můžete odpad včetně rozložitelného sáčku vyhodit do přistavených popelnic před domem (v blízké docházkové vzdálenosti).

Smyslem tohoto projektu je snížit směsný komunální odpad (obsah košů) o vytříditelnou složku a předejít navýšení poplatků za ukládání na skládce (místního poplatku za svoz odpadu).

Zdroj: Město Sokolov

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře