Příjemci důchodů a jejich důchody v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji bylo na konci roku 2021 evidováno 78 170 příjemců všech typů důchodů, tj. starobních, invalidních, sirotčích, vdovských či vdoveckých. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (sólo) činila v roce 2021 celkem 14 918 Kč, přičemž muži pobírali v průměru o 2 629 Kč více než ženy.

V Karlovarském kraji pobíralo v prosinci roku 2021 některý ze všech typů důchodů celkem 78 170 osob, z toho 46 095, tj. 59,0 % byly ženy. Počet příjemců důchodů tak meziročně klesl o 956, tj. o 1,2 %. Plný starobní důchod (sólo) pobíralo 49 629 seniorů, mezi nimi bylo 26 182 žen a 23 447 mužů. Meziročně doznal počet starobních důchodců mírný pokles o 2,0 %. Pokles může být ovlivněn současnou pandemickou situací a zvýšeným počtem zemřelých osob ve vyšších věkových kategoriích.

Průměrný důchod celkem v Karlovarském kraji v roce 2021 činil 14 446 Kč, což je o 6,0 % více než v předcházejícím roce. V porovnání s výší průměrného důchodu v ČR (14 815 Kč) byl průměrný důchod v Karlovarském kraji nižší o 369 Kč. Nejvyšší průměrný důchod byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (16 014 Kč), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (14 374 Kč). V porovnání s rokem 2012 vzrostl průměrný celkový důchod v našem kraji o 39,9 %.

Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (sólo) činila v našem kraji v roce 2021 celkem 14 918 Kč, což bylo o 535 Kč méně než kolik činil republikový průměr (15 453 Kč). Muži přitom pobírali důchod o 2 629 Kč vyšší (16 305 Kč) než ženy. V mezikrajském srovnání se na prvním místě pomyslného žebříčku umístilo Hlavní město Praha, kde byl v roce 2021 vyplácen průměrný starobní důchod (sólo) o 1 549 Kč více než v Karlovarském kraji, který se v tomto hodnocení zařadil na poslední příčku mezi všemi regiony ČR.

Zaměříme-li se na počet důchodů vyplácených v závislosti na některém stupni invalidity, zjistíme, že mezi příjemci důchodů s přiznaným stupněm invalidity bylo v roce 2021 více žen (5 303) než mužů (4 975). Mezi muži převládali ti, kteří pobírali invalidní důchod 3. stupně (2 340, tj. 47,0 % všech mužů s invalidním důchodem). Ženy nejčastěji pobíraly důchody pro invaliditu 1. stupně (2 273, tj. 42,9 % všech invalidních žen).

V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu. V prosinci 2021 pobíralo v Karlovarském krajipředčasný starobní důchod (ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským nebo vdoveckým) 30,5 % starobních důchodců. Ve srovnání s rokem 2012 tak vzrostl počet osob, které do důchodu odešly předčasně o 21,8 %.

Při pohledu na mezikrajské srovnání zjišťujeme, že do předčasného starobního důchodu odcházejí nejčastěji lidé v Kraji Vysočina (36,1 %), nejméně naopak v Hlavním městě Praze (14,2 %). Karlovarský kraj zaujímá (společně s krajem Plzeňským) osmé místo pomyslného žebříčku a celorepublikový průměr převyšuje o 2,3 procentního bodu.

Trend u obou pohlaví v kraji je dlouhodobě vzestupný. V průběhu posledních deseti let jsme zaznamenali nárůst počtu předčasných důchodců – mužů o 22,1 % a žen – důchodkyň o 21,6 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodkyň ve sledovaném roce 2021 činil 29,7 %, zatímco u mužů dosáhl tento podíl 31,7 %.

Nejvyšší průměrný starobní důchod (sólo) ve výši 15 143 Kč byl na konci roku 2021 vyplácen v okrese Sokolov a nejnižší v okrese Cheb (14 705 Kč). V rámci kraje žilo v prosinci 2021 nejvíce příjemců starobních důchodů v okrese Karlovy Vary (20 277 osob) a nejméně v okrese Sokolov (14 171 osob).

V meziokresním srovnání v rámci Karlovarského kraje zaznamenáváme ve sledovaném období nejvyšší průměrnou měsíční výši starobních důchodů (bez souběhu) u mužů v okrese Sokolov (16 768 Kč) a u žen v okrese Karlovy Vary (13 745 Kč). Naopak nejnižší hodnoty byly uvedeny u mužů v okrese Cheb (15 930 Kč) a u žen v okrese Sokolov (13 617 Kč).

Z okresů Karlovarského kraje využívají nejčastěji možnost odejít do předčasného starobního důchodu lidé v okrese Sokolov (33,5 %), nejméně pak v okrese Karlovy Vary (27,5 %).

Srovnáme-li druhy důchodů podle stupně invalidity, zjistíme, že nejvíce osob pobírajících důchod pro invaliditu 1. a 2 . stupně žije v okrese Sokolov (2 341) a pro invaliditu 3. stupně v okrese Cheb (1 521).

V České republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2021 evidováno 813 důchodců ve věku 100 a více let. Výrazně mezi nimi převažovaly ženy (86,1 %). V Karlovarském kraji ve sledovaném období žilo 20 osob ve věku 100 a více let, z toho bylo 17 žen (85,0 %).

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře