V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR
Nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci srpna 2023 celkem 8 025 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 342 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,07 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,29 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 8. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 025 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 342, tj. 91,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně nepatrně snížil o 19, tj. o 0,2 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (56,6 %, tj. 4 544). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 311 (3,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 879 osob se zdravotním postižením.

Více než třetinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 45 až 59 (36,6 %) všech uchazečů o zaměstnání. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,1 let a nezaměstnaní tak byli o 0,6 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2 463 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 30,7 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k poklesu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 6,1 % (z 2 622 k 31. 8. 2022 na 2 463 k 31. 8. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal pokles o 3,8 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 44,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,5 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 787 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k mírnému nárůstu těchto uchazečů o 15, tj. o 0,8 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (714 tj. 40,0 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 212 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,07 %. Po Ústeckém (5,42 %), Moravskoslezském ( (4,91 %) a Jihomoravském (4,20 %) kraji se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,49 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Jihočeském (2,63 %) a ve Zlínském kraji (2,65 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,70 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Brno-město, Ostrava, Děčín, Hodonín a Znojmo..

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,22 %), který se umístil na 43. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

V 53 okresech ČR se počet nezaměstnaných v srpnu 2023 ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Chrudim (o 5,1 %) a Jičín (o 3,9 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 24 zbývajících okresech, největší pak v okresech Zlín (o 2,3 %) a Praha-východ (o 1,8 %).

Ve dvou okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci pokles, nejvýraznější pak v okrese Sokolov (o 1,0 %), naopak v okrese Cheb došlo k nárůstu (o 1,3 %).

K 31. 8. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 206 volných pracovních míst, z toho 788 pro absolventy a mladistvé a 167 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 125 míst, tj. o 2,1 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,40, resp. 2,66). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,29, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,37 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33), Plzeňském a Středočeském kraji (shodně 0,56).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,52 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,95 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře