Kraj jedná o lepším pokrytí území signálem
Karlovarský kraj má dlouhodobě problém s pokrytím internetem a signálem mobilních operátorů. Proto se kraj spojil s územními koordinátory centrály Broadband Competence Office (BCO), kterou zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Představitelé BCO se v minulém týdnu setkali s členy Rady kraje Vojtěchem Frantou a Vítem Hromádkem, aby si společně nastavili postup budoucí spolupráce. „BCO se mimo jiné zaměřuje na rozvoj vysokorychlostních sítí internetu. Zásadní pro řešení problémů s připojením je především zjistit konektivitu v dané oblasti, zda existuje v místě nějaká páteřní síť, dále typ připojení – jestli jde například o optický kabel, metalické sítě či bezdrátové připojení. Pak je potřeba zmapovat, kolik aktivních operátorů v jednotlivých lokalitách funguje včetně informací o kvalitě pokrytí. V případě existence potřebné infrastruktury, to znamená takzvaných „černých míst“, je nutné po dohodě s operátorem najít nejvhodnější způsoby jejího rozšíření. V případě již existujícího strategického rozvojového projektu je pak nutné proces urychlit.   V takzvaných „bílých místech“, tj. místech kde potřebná infrastruktura neexistuje, by spolupráce s koordinátorem BCO  zahrnovala také vytipování  možnosti dotačních pobídek pro operátory, ze kterých by bylo možné pokrytí obcí spolufinancovat. Jednou z nich je například Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,“ popsal krajský radní Vít Hromádko.

Na základě jednání s koordinátorem BCO Karlovarský kraj vytipoval tři obce pro vzorovou analýzu popsaných dat. „Data se vyhodnotí a aplikují na zbylé obce s problematickým pokrytím internetu.  Následně budou starostové seznámeni s konkrétními výstupy za osobní účasti územního koordinátora BCO a zástupců operátora. Pak už bude záležet i na aktivitě jednotlivých obcí, jak půjdou řešení této problematiky naproti. K diskusi lze samozřejmě přizvat i zástupce Českého telekomunikačního úřadu,“ dodal Vít Hromádko.

Kraj připravil pro zástupce BCO seznam obcí s problematickým pokrytím signálem i internetovým připojením. „Chceme také uzavřít memorandum o spolupráci, které se stane základem pro řešení problému s konektivitou a pokrytím. Aktivity koordinátora BCO chceme prezentovat během ledna členům Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie Rady Karlovarského kraje a vytvořit platformu zástupců kraje, BCO, starostů dotčených obcí, Českého telekomunikačního úřadu i krajských informatiků. Smyslem všech aktivit je pomoci obcím posunout se v řešení této problematiky, protože hlavně v krizových situacích, kdy je třeba přivolat záchranáře nebo jiné složky integrovaného záchranného systému, musí mít starostové jistotu, že se kdykoliv dovolají, kam je třeba. A připojení k internetu je v době, kdy se digitalizace veřejné správy skloňuje ve všech pádech, naprosto nezbytné,“ doplnil náměstek hejtmana Vojtěch Franta. 

BCO a její územní koordinátoři má za úkol podporovat regiony ČR při vytváření jednotného digitálního trhu EU s důrazem na rozvoj vysokorychlostních sítí s velmi vysokou kapacitou. Centrála by měla poskytovat poradenství a expertní pomoc samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí investiční plány atd.). Kromě toho je její úkolem hledat způsoby, jak urychlit proces projektové přípravy a výstavby vysokorychlostních sítí při zachování zásad technologické neutrality. Více informací najdou zájemci na webu MPO.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře