covid 19 koronavirus epidemie

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace aktualizovalo stupně pohotovosti. I nadále jsou všechny kraje zařazené do třetího stupně pohotovosti, který značí komunitní šíření onemocnění covid-19, příznačný je také pro nárůst počtu nemocných, kteří vyžadují hospitalizační péči.

Ministerstvo zdravotnictví zařadilo všechny kraje do červeného stupně pohotovosti na základě analýzy příslušných parametrů. Jedná se např. o epidemiologická kritéria, denní přírůstky pozitivně diagnostikovaných pacientů, týdenní a 14denní trendy, počty hospitalizací nebo o přítomnost komunitního šíření dle hlášení krajských hygienických stanic.

„V minulých dnes jsme zaznamenali stabilizaci epidemiologické situace. Denní počty pozitivně diagnostikovaných pacientů rapidně nenarůstají, což představuje určitou naději na úspěšné zvládnutí epidemie. Je prokazatelné, že zavedená opatření mají svůj význam. Rozhodně ale nemáme vyhráno, dle našich predikcí budou počty pozitivně diagnostikovaných pacientů stále mezi 12-15 tisíci denně. Musíme proto zůstat i nadále obezřetní a zavedená opatření důsledně dodržovat,“popsal aktuální stav ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Na základě dat, která máme k dispozici, je patrné, že epidemiologická situace v Praze se zlepšuje. A to jak v záchytech, tak v relativním procentu pozitivních osob. Naopak velmi riziková je situace v Jihomoravském kraji,“ říká k situaci v regionech hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Hlavními zdroji nákazy jsou stále případy, kdy se dotyční nakazí v rodině nebo na pracovišti. Apelujeme proto na zaměstnavatele, aby umožňovali svým zaměstnancům home office, pokud to povaha práce umožňuje. Je nutné konstatovat, že nadále evidujeme vysoké počty nakažených pacientů v rizikových skupinách. Také proto bylo mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízeno plošné testování zaměstnanců a pacientů v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě, stejně jako v týdenních stacionářích,” dodává hlavní hygienička ČR Rážová.

Počty denních přírůstků osob pozitivně diagnostikovaných na onemocnění covid-19 stále korelují s počtem testů, které odběrová centra provedou. Jejich počet překračuje v některých dnech i hranici 45 tisíc.

„V České republice je stále vysoký podíl záchytu onemocnění na objem testů. Pozitivní zprávou sice je, že tento indikátor vykazuje stagnaci a částečně i trend k poklesu, přesto však současná data ukazují na spíše pomalejší brzdění epidemie. Situace se liší v různých regionech, asi největší zlepšení nyní pozorujeme v Praze. Rovněž kleslo reprodukční číslo, jehož odhadovaná hodnota je cca 1. Avšak pro efektivní snížení zátěže populace a zejména nemocnic je toto stále nedostatečné, potřebujeme hodnotu snížit pod 1. Rizikovým faktorem nadále zůstává vysoký počet nakažených seniorů a zranitelných skupin obyvatel,“ zmiňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Stále platí, že kapacita lůžek intenzivní péče a přístrojová kapacita je dostatečná z pohledu zajištění péče pro všechny, kteří jsou přijímáni do nemocnic. Dochází k průběžné k reprofilizaci lůžek s cílem jejich navýšení pro případ nárůstu nemocných, limitem je počet personálu,” uvedl ohledně intenzivní a lůžkové péče předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v České republice přistoupila Vláda ČR k dalším plošným opatřením. Týkají se např. zákazu nočního vycházení nebo povinného zavedení home office, pokud to povaha práce umožňuje.

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR najdete na této interaktivní mapě. Mimořádná a ochranná opatření a lokální nařízení orgánů ochrany veřejného zdraví nebo krajských hygienických stanic jsou k dispozici na webových stránkách ke koronaviru

Zdroj: Tisková zpráva – Ministerstvo zdravotnictví

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře