Nezaměstnanost v Karlovarském kraji

Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji podle MPSV. V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR.

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci února 2024 celkem 9 458 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 698 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,64 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,52 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 29. 2. 2024 evidováno na úřadech práce celkem 9 458 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 698, tj. 92,0 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak nepatrně meziměsíčně snížil o 26, tj. o 0,3 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (53,7 %, tj. 5 078). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 467 (4,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 956 osob se zdravotním postižením.

Téměř polovinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 40 až 59 (4 390, tj. 46,4 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,3 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 12 do 24 měsíců (o 58,8 %, tj. o 550 osob) na 1 485. Počet nezaměstnaných, kteří byli evidováni na úřadech práce v našem kraji maximálně 3 měsíce zaznamenal ve stejném období pokles o 313 osob, tj. o 9,5 % na 2 979.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,7 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 27,1 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 432 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k mírnému nárůstu těchto uchazečů o 78, tj. o 3,3 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (993 tj. 40,8 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 726 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,64 %. Po Ústeckém (6,04 %) a Moravskoslezském (5,45 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,68 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,87 %) a ve Zlínském kraji (3,16 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,61 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Bruntál, Most, Chomutov, Jeseník, Znojmo, Louny, Děčín, Ústí nad Labem, Hodonín a Ostrava.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,59 %), který se umístil na 30. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 38 okresech, největší pak v okresech Benešov, Prostějov (shodně o 3,9 %) a Tachov (o 3,8 %), naopak meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 34 okresech, největší v okresech Havlíčkův Brod (o 4,2 %) a Písek (o 2,8 %). V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil pouze v okrese Sokolov (o 0,6 %), naopak ke snížení došlo v okresech Karlovy Vary a Cheb (o 0,8 %, resp. o 0,7 %).

K 29. 2. 2024 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 740 volných pracovních míst, z toho 760 pro absolventy a mladistvé a 153 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala mírný meziměsíční pokles o 10 míst, tj. o 0,2 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,81, resp. 2,77). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,52, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,5 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,32) a ve Středočeském kraji (0,56).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,63 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči (3,08).

V Karlovarském kraji ke konci měsíce února mezi nezaměstnanými mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,7 %. Meziročně tak došlo k poklesu tohoto podílu o 0,6 procentního bodu. Nejvyšší podíl žen mezi nezaměstnanými osobami se v rámci našeho kraje nacházel v okrese Cheb (56,7 %), naopak nejméně žen bylo mezi nezaměstnanými okresu Sokolov (52,6 %).

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře