Dočasná pracovní neschopnost v Karlovarském kraji 
V Karlovarském kraji bylo v 1. pololetí roku 2020 nahlášeno celkem 20 100 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje mírný meziroční nárůst o 0,9 %. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v 1. pololetí roku 2020 v Karlovarském kraji činila 44,4 kalendářního dne, což je 7. nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 5,918 %.

V Karlovarském kraji bylo v 1. pololetí roku 2020 evidováno celkem 82 841 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu těchto osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, a to o 2 512, tj. o 2,9 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných v celé ČR to představuje 1,8 %. Nemocensky pojištěných žen žilo v našem kraji 43 429, tj. 52,4 % všech nemocensky pojištěných osob. V rámci Karlovarského kraje žilo nejvíce nemocensky pojištěných v okrese Karlovy Vary (38 300, tj. 46,2 %).

Celkový počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti doznal mírný nárůst z 19 922 v 1. pololetí roku 2019 na 20 100 v 1. pololetí roku 2020, tj. o 0,9 %. Mezi těmito nově hlášenými případy činily ženy 55,0 %. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti doznal ve sledovaném období nárůst v celé ČR bez výjimky. Náš kraj byl přitom regionem, který vykazoval nejnižší meziroční navýšení tohoto ukazatele mezi všemi regiony. V celé ČR došlo ve stejném období k nárůstu počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti o 9,8 %.

Mezi okresy Karlovarského kraje byl v 1. pololetí roku 2020 nahlášen nejvyšší počet nových případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (8 858) a naopak nejméně v okrese Sokolov (5 384).

Většinu (18 329, tj. 91,2 %) z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal meziroční nárůst o 555, tj. o 3,1 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se zvýšil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc v okrese Karlovy Vary (o 4,4 %).

Na 100 pojištěnců připadalo v 1. pololetí roku 2020 v Karlovarském kraji celkem 24,26 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 0,92 případu více než v 1. polovině minulého roku. Mezi regiony ČR se jednalo o nejnižší nárůst oproti stejnému období minulého roku. Počty nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se meziročně zvýšily ve všech regionech ČR, nejvíce pak v Olomouckém kraji (o 5,54). Hodnota tohoto ukazatele vykázala meziroční nárůst ve dvou okresech našeho kraje, a to v karlovarském a sokolovském, naopak mírný pokles byl zaznamenán v okrese Cheb.

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v 1. polovině roku 2020 činilo 5,918 %, což představuje 7. nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,362 procentního bodu. Nejvyšší hodnotu průměrného procenta pracovní neschopnosti vykazovaly Moravskoslezský (7,216 %) a Zlínský (7,077 %) kraj. V celé ČR platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento pracovní neschopnosti. V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v 1. polovině roku 2020 hodnoty 6,595 %.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Karlovy Vary (6,062 %), naopak nejnižší okres Sokolov (5,778 %).

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 44,39 kalendářního dne, což je téměř stejně jako v celé ČR (44,30). Jedná se o 7. nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR. V rámci našeho kraje nejdéle marodili lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 47,70 kalendářního dne.

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře