Sokolov nabízí k pronájmu městské nezrekonstruované byty

Máte zájem o pronájem městských bytů před rekonstrukci? Město Sokolov je nabízí.

Město Sokolov nabízí k pronájmu městské nezrekonstruované byty. Tyto byty jsou nabízeny v současném stavu, kdy je u nich vyžadována celková rekonstrukce vyjma elektroinstalace, která bude provedena správcem městských bytů Sokolovskou bytovou s.r.o.

Veškeré opravy si nájemce zajištuje na vlastní náklady. Jako kompenzaci ze strany města Sokolova je výrazně nižší nájemné ve výši 50,- Kč/m2/měsíc.

Pro bližší informace  se můžete dotázat na odboru správy majetku, nebo emailem: tomas.randa@mu-sokolov.cz, či na telefonním čísle: 354 228 264.

Prohlídky nezrekonstruovaných bytů budou probíhat vždy úterý (19.10 a 26.10) a ve čtvrtek (21.10). 

V případě zájmu na městské byty v ul. Sokolovská, Heyrovského, Křižíkova, Hornická kontaktujte příslušného pracovníka Sokolovské bytové s.r.o. Michala Fuksu, email: e-mail: michal.fuksa@sb-sokolov.cz či tel. 359 808 642,  734 271 245., který si s Vámi domluví čas prohlídky.

V případě zájmu na městské byty v ul. U Divadla kontaktujte příslušného pracovníka Sokolovské bytové s.r.o. Michala Čudana  – přítomen od 18.10.2021!, e-mail: michal.cudan@sb-sokolov.cz či tel. 359 808 647, 731 410 373, který si s Vámi domluví čas prohlídky.

Termín odevzdání  přihlášek je stanoven do 27.10.2021 do 17:00 hodin. 

Jednotlivé nabídky městských nezrekonstruovaných bytů k pronájmu v:

ul. Sokolovská:
Sokolovská 1397/03 1+2
Sokolovská 1574/04 1+2
Sokolovská 1604/06 1+2

ul. Heyrovského:
Heyrovského 1471/14 1+2

ul. Křižíkova:
Křižíkova 1476/02 0+1
Křižíkova 1476/12 1+2

ul. Hornická:
Hornická 1502/08 1+2
Hornická 1585/12 1+2

ul. U Divadla:
U Divadla 1371/03 1+3
U Divadla 1371/07 1+3
U Divadla 1372/07 1+2
U Divadla 1376/10 1+2
U Divadla 1600/08 1+1

Upozornění: K žádostem o městský byt je nutné mít vyplněné potvrzení od zaměstnavatele.
Pokud žadatel či spolužadatel zaměstnán není, nedokládá potvrzení od zaměstnavatele, ale doloží patřičné potvrzení o příjmu (např. potvrzení o pobírání důchodu či rodičovského příspěvku atd.) a v žádosti, v kolonce „zaměstnavatel“ uvede stav dle své situace, např. „na mateřské dovolené“, „veden na úřadu práce“, „ve starobním důchodu“.

Zdroj: Město Sokolov

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře