Počet obyvatel se v Karlovarském kraji zvýšil, Migrace zvýšila počet obyvatel Karlovarského kraje 
Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2023 zvýšil, a to důsledkem kladného migračního salda. Na konci června roku 2023 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 923 obyvatel, z nichž 51,3 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Počet obyvatel České republiky se v průběhu prvního pololetí roku 2023 zvýšil o 46 024 na 10  873  553. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace, které dosáhlo 57,5 tisíce.

V Karlovarském kraji na konci června roku 2023 žilo celkem 294 923 obyvatel, z toho 151 302, tj. 51,3 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel zvýšil v okresech Cheb (o 1 240)  a Karlovy Vary (o 221), naopak úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 133).

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí roku 2023 doznal od začátku roku přírůstek o 1 328 osob, a to vlivem migračního salda, které vykázalo kladou hodnotu, do kraje se přistěhovalo o 1 987 osob více než kolik se jich vystěhovalo. Přirozený přírůstek naopak vykázal v našem kraji zápornou hodnotu, ve sledovaném období zde zemřelo 1 715 osob, to je o 659 osob více, než kolik se jich narodilo.

Od 1. ledna do 30. června roku 2023 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 056 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 153 dětí, tj. o 12,7 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,8 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 190, tj. na 18 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 623, tj. 59 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (62,5 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (64,1 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (53,1 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 56 666 osob, což bylo o 3 398, tj. o 5,7 % méně než ve stejném období loňského roku.

V Karlovarském kraji zemřelo 1 715 osob, z toho 929 mužů, v porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu počtu zemřelých v našem kraji, a to o 52, tj. o 2,9 %.

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (543, tj. 31,7 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (507, tj. 29,6 % všech zemřelých v kraji).

V 1. pololetí roku 2023uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 493 sňatků, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu sňatků ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 81, tj. o 14,1 %. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (39,8 % všech sňatků v kraji), naopak nejméně sňatků zaznamenali v okrese Cheb (28,6 % všech sňatků v kraji) Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 56,4 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 273 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 22, tj. o 7,5 %. Společný návrh na rozvod podalo 195 manželů (71,4 % všech rozvodů). Téměř v 50 % těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. pololetí roku 2023se na území České republiky přistěhovalo 79 776 osob a 22 266 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 4 747 obyvatel, z toho bylo 40,9 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 40,4 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 59,6 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 2 760 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 75,5 % všech vystěhovaných a do ciziny 24,5 %.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře