Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil
Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1.  pololetí 2021 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci června 2021 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 291 908 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 6. 2021 celkem 291 908 obyvatel, z toho 147 755 tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil ve všech okresech Karlovarského kraje. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 521), nejmenší pak v okrese Karlovy Vary (o 383 osob).

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2021doznal od začátku roku úbytek o 1 403 osob. Tento úbytek byl způsoben vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 1 480 osob více, než kolik se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladou hodnotu (77 osob).

Od 1. ledna do 30. června 2021 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 332 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně zvýšil o 32 dětí, tj. o 2,5 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,6 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 220, tj. na 16,5 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 828, tj. 62,2 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,4 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (64,2 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (60,1 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 76 296 osob, což bylo o 19 128, tj. o 33,5 % více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji byl tento nárůst ještě výraznější, zemřelo zde o 997, tj. o 54,9 % osob více než ve stejném období minulého roku. Počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 812, mezi nimi bylo 1 545 mužů a 1 267 žen.

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (34,9 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (26,9 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila v kraji 2,3 ‰.

V 1. pololetí 2021uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 438 sňatků, což je o 17,1 % více než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (36,8 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 56,4 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 323 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční nárůst počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, a to o 25, tj. o 8,4 %. Společný návrh na rozvod podalo 165 manželů (51,1 % všech rozvodů). Téměř v 60 % těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. pololetí 2021se na území České republiky přistěhovalo 36 071 osob a 13 569 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 792 obyvatel, z toho bylo 52,3 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 60,4 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 39,6 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 1 715 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 80,2 % všech vystěhovaných a do ciziny 19,8 %.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře