Karlovarský kraj čeká transformace regionu
Karlovarský kraj čeká transformace regionu, během které by měl přejít od těžby uhlí ke klimaticky neutrálnímu hospodářství, novým zdrojům energie, území by se mělo rozvíjet i v oblasti výzkumu a inovací. Tomu by se v budoucnu měla přizpůsobit i nabídka pracovního uplatnění a oborová struktura středních škol. O úzké provázanosti školství s tématem transformace proto jednali na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov zástupci Karlovarského kraje, společnosti SUAS GROUP a.s. a vedení školy. 

Velcí zaměstnavatelé v kraji mají řadu rozvojových programů a strategické projekty, jejichž realizace musí jít ruku v ruce s nabídkou středních škol a budoucím profesním zaměřením jejich absolventů. „Jsme rádi, že s touto aktivitou přichází největší zaměstnavatel v regionu, Sokolovská uhelná a její sesterská společnost SUAS GROUP. Do diskuse a následného společného výstupu bychom chtěli zapojit i ostatní odborné školy, jako je Integrovaná střední škola v Chebu, Střední průmyslová škola Ostrov a Střední odborná škola stavební v Karlových Varech,“ uvedl krajský radní Jindřich Čermák. Podle vedoucí odboru školství krajského úřadu Moniky Havlové v současnosti připravuje expertní pracovní skupina koncepční materiál, který by dotáhl do konce optimalizační kroky v rámci oborové struktury krajských středních škol. Podklad bude po posouzení mimokrajskými odborníky z oblasti školství a regionálního rozvoje diskutován s řediteli škol, ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při krajském zastupitelstvu, s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a s ostatními sociálními partnery v regionu. Potřeby zaměstnavatelů by se právě měly stát součástí připravované koncepce.

Společnost SUAS GROUP chce aktivně oslovit především technicky zaměřené školy a nabídnout intenzivní spolupráci. „Ředitele škol ubezpečujeme, že počítáme s úzkou provázaností vzdělávání a praxe. Sokolovská uhelná a její sesterská společnost SUAS GROUP zůstává největším zaměstnavatelem na Sokolovsku a v celém kraji a nutně potřebuje, stejně jako ostatní firmy, oporu pro své rozvojové plány související s transformací regionu, podporu ve školách, které vychovávají budoucí kvalifikované síly pro jednotlivé profese. Proto bychom si rádi nastavili spolupráci se školami a řešili jednotlivé tematické oblasti,“ vysvětlil místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s. Pavel Tomek.

Jak uvedl ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus, o vyprofilování školy se vede dlouhá diskuse. „Naše škola vzešla z průmyslového potenciálu Sokolovska a dodnes jsme velmi flexibilní v tom, abychom se oborově i obsahově přizpůsobili požadavkům zaměstnavatelů na budoucí uplatnění našich žáků,“ zdůraznil Pavel Janus. V závěru jednání se zúčastnění dohodli na pokračování společných setkání na dalších technických krajských školách a na přípravě výstupu, který by doplnil krajskou koncepci.

Zdroj a foto: FB – Sokolovska uhelná právní nástupce a.s. 

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře