Podpora Institutu pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje

Podpora Institutu pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje.

Rada kraje souhlasila s poskytnutím individuální dotace Institutu pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z. ú. na podporu projektu „Zvýšení kvality vzdělávání intenzivním propojením vzdělávání s trhem práce v Karlovarském kraji“. Projekt získá 500 tisíc korun z krajského rozpočtu.   

Ze strany Institutu budou realizovány aktivit, jako například pravidelná setkání signatářů Paktu zaměstnanosti, a to i na národní úrovni, kariérové poradenství žákům základních i středních škol, včetně aktualizace webové aplikace Můj život po škole a Cesta k zaměstnání, organizace exkurzí, praxí, stáží a přednášek zaměstnavatelů na školách, podpora duálního systému vzdělávání, podpora základních škol s rozšířenou výukou polytechniky v podobě kroužků, soutěží, kempů a dalších.

Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú.je nositelem Paktu zaměstnanosti, který je strategickou platformou pro partnerskou spolupráci organizací a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje. Jako regionální partnerská platforma umožňuje propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací při tvorbě nových a udržení stávajících pracovních míst v regionu, vzdělávání a kvalifikační přípravě zaměstnanců i dalších opatření ve prospěch zaměstnanosti.  

Zdroj: IP Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře