Nezaměstnanost v Karlovarském kraji

Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci června 2023 celkem 7 869 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 147 dosažitelných.

Karlovarský vykazoval spolu s krajem Jihomoravským třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (3,97 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,32 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 6. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 7 869 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 147, tj. 90,8 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 233 tj. o 2,9 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (56,1 %, tj. 4 418). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 316 (4,0 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 867 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci června 2023 lidé ve věku 55 až 59 let (1 056 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,4 %. Druhou nejpočetnější skupinou byli uchazeči ve věku 45 až 49 let (896). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,3 let a nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2 338 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 29,7 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k nárůstu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 17,1 % (z 1 996 k 30. 6. 2022 na 2 338 k 30. 6. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal nárůst o 1,9 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 25,5 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 669 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 47 tj. o 2,7 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (672 tj. 40,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 041 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl (shodně s Jihomoravským krajem) na konci sledovaného měsíce hodnoty 3,97 %. Po Ústeckém (5,29 %) a Moravskoslezském ( (4,73 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,57 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Jihočeském (2,43 %) a ve Zlínském kraji (2,48 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,58 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 65. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Bruntál, Louny, Brno-město, Ostrava, Děčín, Hodonín, Znojmo a Teplice.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,06 %), který se umístil na 44. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

V 68 okresech ČR se počet nezaměstnaných v červnu 2023 ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec (o 5,9 %) a Uherské Hradiště (o 5,3 %). Ve zbývajících okresech byl zaznamenán meziměsíční nárůst nezaměstnanosti, největší pak v okresech Ústí nad Labem (o 1,1 %) a Praha-západ (o 0,9 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci pokles, nejvýraznější pak v okrese Karlovy Vary (o 3,6 %).

K 30. 6. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 974 volných pracovních míst, z toho 746 pro absolventy a mladistvé a 164 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 194 míst, tj. o 3,1 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,18, resp. 2,61). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,32, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,45 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a Středočeském kraji (0,50).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,53 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,15 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ – Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře