Kraj přispěje obcím na dostavbu kanalizací a vodovodů
Celkem 16 milionů korun půjde z rozpočtu Karlovarského kraje na drobné vodohospodářské akce po celém regionu. Krajští zastupitelé schválili na říjnovém zasedání poskytnutí dotací 9 žadatelům. Obce s jejich pomocí budou rozšiřovat vodovody a dostavovat chybějící kanalizace.
Kraj přispěje obcím na dostavbu kanalizace a vodovodů

Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje dostavbu veřejných vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, zdrojů pitné vody a úpraven vod prostřednictvím pravidelně vypisovaného dotačního titulu. Ten je určen výhradně pro obce do 2 tisíc obyvatel. „Obecně lze říci, že velká města mají tuto infrastrukturu vyřešenou, proto cílíme na menší obce v kraji a snažíme se jim s jejich projekty finančně pomoci. O dotační program je ze strany žadatelů každoročně velký zájem. Byli jsme proto rádi, že se nám podařilo v rozpočtu kraje najít volné prostředky proto, abychom mohli jeho alokaci ještě navýšit. Z původních 10 milionů korun vzrostla na 16 milionů korun. I přesto jsme ale museli z důvodu převisu požadovaných částek přistoupit k poměrnému krácení jednotlivých žádostí o dotaci,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec, jenž má v gesci oblast životního prostředí.

Žadatelé mohli získat dotaci ve výši až 3 miliony korun, přičemž maximálně bylo možné z příspěvku kraje hradit 80 procent z celkových uznatelných nákladů projektu. S podporou kraje dojde například k odkanalizování Vykmanova poblíž Ostrova, k rozšíření stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace na Velkém Rybníku a k modernizaci a doplnění technologie vodního hospodářství v Krásně. Nejenom obyvatelé v Krapicích u Františkových Lázních se mohou radovat z výstavby nového vodovodu a kanalizace. Nová tlaková kanalizace bude rovněž sloužit v Zádubu – Závišíně a ve Sklářích. Vyřešeno bude i odkanalizování Hlavna a části Citic a zásobování pitnou vodou v Horních Tašovicích a Stružné. V neposlední řadě pak budou provedeny stavební úpravy poruchových úseků na vodovodní a kanalizační síti v části Rudolce včetně přepojení stávajících přípojek.

Zdroj: IP Karlovarského kraje, foto ilustrační

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře