V Chebu se jednalo o regulaci prodeje a používání zábavní pyrotechniky
Chebské vedení společně s Hasičským záchranným sborem KK iniciovalo jednání k regulaci zábavní pyrotechniky. Z jednání vzešel návrh změny zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice

Včera se v Chebu již podruhé jednalo o možné regulaci prodeje a používání zábavní pyrotechniky, které způsobuje problémy především v lokalitách blízkých hranic s Německem.

K jednání byli přizváni zástupci Městské policie Cheb, Policie ČR, Obvodního báňského úřadu Sokolov, Celního úřadu pro KK, České obchodní inspekce a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Pozvání přijal také senátor Miroslav Plevný, poslankyně Jana Mračková Vildumetzová vyjádřila plnou podporu s navrženými změnami.

V důsledku dlouhodobé problematické a nebezpečné situace při nabídce, skladování, prodeji a odpalování pyrotechnických výrobků v oblasti příhraničí byla analyzována současná právní úprava dotýkající se této problematiky a na základě odborné diskuse došlo k návrhu změny zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice: 

Jedná se zejména o následující otázky:

  • Časové omezení prodeje pyrotechnických výrobků příp. navázání jejich prodeje na předchozí souhlas obce s jejich odpalováním
  • Nutnost osobního převzetí pyrotechnických výrobků při prodeji v  e-shopech
  • Zákaz držení a nakládání s pyrotechnickými výrobky bez odborné způsobilosti
  • Nařízení zničení či znehodnocení pyrotechnických výrobků držených bez odborné způsobilosti nebo jejich zajištění kontrolními orgány
  • Rozšíření kontrolní kompetence České obchodní inspekce i na kontrolu značení pyrotechnických výrobků při prodeji spotřebiteli
  • Rozšíření kompetence Policie ČR a obcí na kontrolu fyzických osob, zda nedrží či nemanipulují s pyrotechnickými výrobky bez odborné způsobilosti

Na základě těchto podkladů senátor Miroslav Plevný přislíbil, že bude v parlamentu jednání o změně tohoto zákona aktivně iniciovat.

Zdroj a foto: Město Cheb

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře