Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci dubna 2024 celkem 9 257 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 498 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,53 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,58 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 4. 2024 evidováno na úřadech práce celkem 9 257 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 498, tj. 91,8 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 174, tj. o 1,8 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (4 944, tj. 53,4 %). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 432 (4,7 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 950 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci dubna 2024 lidé ve věku 55 až 59 let (1 164 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 12,6 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 12 do 24 měsíců (o 591 osob, tj. o 60,8 %) a od 9 do 12 měsíců (o 232 osob, tj. o 49,8 %). Úbytek počtu nezaměstnaných ve srovnání s minulým rokem byl zaznamenán pouze u nezaměstnaných, kteří byli v evidenci úřadu práce mezi 6 a 9 měsíci (o 172 osob, tj. o 13,3 %).

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 46,2 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,4 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 185 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 115, tj. o 5,0 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (850 tj. 38,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 952 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,53 %. Po Ústeckém (5,90 %) a Moravskoslezském (5,27 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,8 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze a v Kraji Vysočina (shodně 2,84 %) a ve Zlínském kraji (2,94 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,51 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 69. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Louny, Ústí nad Labem, Děčín a Ostrava.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,52 %), který se umístil na 41. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán pouze ve 4 okresech Most (o 1,2 %), Mladá Boleslav (o 0,7 %), Blansko (o 0,4 %) a Plzeň-město (o 0,3 %), naopak ve zbývajících okresech ČR doznal počet nezaměstnaných meziroční pokles, největší pak v okresech Jindřichův Hradec (o 14,4 %) a Chrudim (o 14,3 %). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýraznější pak v okrese Cheb (o 2,3 %).

K 30. 4. 2024 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 371 volných pracovních míst, z toho 716 pro absolventy a mladistvé a 149 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala mírný meziměsíční nárůst o 29 míst, tj. o 0,5 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,59 resp. 2,77). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,58, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,62 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,31) a ve Středočeském kraji (0,54).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,68 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči (3,26).

V Karlovarském kraji ke konci měsíce dubna mezi nezaměstnanými mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,4 %. Meziročně tak došlo k poklesu tohoto podílu o 2,1 procentního bodu. Nejvyšší podíl žen mezi nezaměstnanými osobami se v rámci našeho kraje nacházel v okrese Cheb (55,7 %), naopak nejméně žen bylo mezi nezaměstnanými okresu Karlovy Vary (52,6 %).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře