Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci září 2023 celkem 8 226 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 554 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,19 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,35 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 9. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 226 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 554, tj. 91,8 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 201, tj. o 2,5 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (56,0 %, tj. 4 610). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 540 (6,6 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 890 osob se zdravotním postižením.

Více než třetinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 45 až 59 (35,0 %) všech uchazečů o zaměstnání. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,3 let a nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2 771 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 33,7 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k poklesu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 11,5 % (z 3 131 k 30. 9. 2022 na 2 771 k 30. 9. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal pokles o 5,9 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 44,9 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,6 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 722 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 65, tj. o 3,6 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (711 tj. 41,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 123 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,19 %. Po Ústeckém (5,57 %), Moravskoslezském ( (4,95 %) a Jihomoravském (4,21 %) kraji se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,58 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Jihočeském (2,64 %) a ve Zlínském kraji (2,65 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,97 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 67. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava, Brno-město, Děčín a Hodonín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,26 %), který se umístil na 41. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Ačkoliv si tento okres v našem kraji vede nejlépe, v rámci celé ČR si meziročně pohoršil o 14 míst (z 27. místa v září 2022 na 41. místo v září 2023).

V 54 okresech ČR se počet nezaměstnaných v září 2023 ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Rychnov nad Kněžnou (o 9,6 %) a Domažlice (o 7,1 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 19 okresech, největší pak v okresech Kroměříž (o 4,5 %) a Jihlava (o 2,7 %). V okrese Pelhřimov nedošlo k žádné změně.

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nárůst, nejvýraznější pak v okrese Sokolov (o 4,9 %).

K 30. 9. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 104 volných pracovních míst, z toho 776 pro absolventy a mladistvé a 160 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 102 míst, tj. o 1,6 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,42, resp. 2,69). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,35, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,41 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a Plzeňském kraji (0,55).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,55 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,04 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ, Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře