Sokolov Čtyřka, Sociální služby, domov pro seniory
Město Sokolov dokončilo největší investiční akci ve své historii, výstavbu pobytového zařízení se zvláštním režimem “Čtyřka“. Nyní začínají Sociální služby Sokolov přijímat žádostí o poskytování sociální služby a přijetí do pobytového zařízení Čtyřka (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem). Jak přitom postupovat?
Domov pro seniory (DpS) – 11 lůžek

DpS je určen seniorům od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Domov se zvláštním režimem (DZR) – 50 lůžek

DZR je určen osobám s chronickým duševním onemocněním od 50 let věku, zejména se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž stav odpovídá zejména těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce se nachází v nepříznivé sociální situaci a vyžaduje 24 hodinovou komplexní péči v pobytovém sociálním zařízení.

Je třeba vyjádření lékaře k nutnosti komplexní 24 hodinové péče.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.  

Kromě výše uvedených kritérií bude každá žádost posuzována individuálně při použití dalších podpůrných měřítek v závislosti na konkrétním případě. 

Úhrada za poskytované služby je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení citovaného zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Maximální výše úhrady za poskytování sociální služby, dle citované vyhlášky, činí:

 1. 210 Kč denně za ubytování
 2. 170 Kč denně za stravu
 3. úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči 

Žádosti ke stažení včetně přesného postupu jejich podání budou k dispozici od 15. října 2021 na webových stránkách poskytovatele sociálních služeb: www.sossokolov.cz v záložce KE STAŽENÍ.

Žádost a její přílohy bude možné osobně vyzvednout na adrese:
 • sídla Sociálních služeb Sokolov, p. o. Komenského 113, Sokolov – pečovatelská služba, po předchozí telefonické domluvě,
        770 110 208 – pracovnice v sociálních službách
        770 110 203 – zástupce ředitele
 • na adrese pobytového zařízení „Čtyřka“ v Sokolově, ulice Sokolovská 1507, po předchozí telefonické domluvě,                
        770 660 356 – sociální pracovnice
        770 110 203 – zástupce ředitele
 • na odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov, ulice Karla Hynka Máchy 1275 v úřední hodiny. 
Informace o následném postupu po podání žádosti:

Jakmile nám bude vaše žádost doručena, posoudí tým pracovníků, zda splňujete podmínky umístění. Po podání žádosti a posouzení Vás bude sociální pracovnice kontaktovat ohledně provedení sociálního šetření, které je prováděno v domácnosti žadatele, popřípadě ve zdravotnickém či jiném zařízení, ve kterém je žadatel aktuálně umístěn.

Zdroj: Město Sokolov

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře