Neukáznění turisté ničí chráněnou oblast u Přebuzi

Neukáznění turisté ničí chráněnou oblast u Přebuzi. Rozdělávají zde ohně a pohazují odpadky

Bývalý cínový důl Rolava a zajatecký tábor Sauersack z 2. světové války navštíví denně stovky až tisíce turistů v jakémkoliv ročním období. Tyto památky leží v Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště nedaleko Přebuzi na Sokolovsku, kde je ze zákona zakázán přístup k místům ležícím mimo schválené turistické značení. Vzhledem k rušnému pohybu návštěvníků zde i přes zákaz dochází k častému rozdělávání ohňů kempujících turistů a také k nepořádku. Na místě je možné vidět několik čerstvých ohnišť.  I přesto, že se jedná o krásný úsek přírody, se zde často povalují odpadky, pet lahve a další odpad, který zde zanechávají návštěvníci. 

Stávající situaci okomentoval i starosta města Přebuz pan Martin Bruoth: „Jako nejmenší město České republiky v srdci Krušných hor jsme rádi za návštěvníky. Bohužel to procento těch neukázněných kazí pověst všem a město pak na své náklady likviduje odpad, který je zde po nich zanechán.“

Z tohoto důvodu se policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a městem Přebuz v čele se starostou města, panem Martinem Bruothem, na tuto oblast zaměřili. Policisté s hasiči zde provádějí pravidelné hlídky, aby se co nejvíce eliminovala tato protiprávní činnost. Ust. § 29 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nám říká, že je zakázáno tábořit a rozdělávat oheň mimo místa vyhrazená orgánem přírody. Při porušení tohoto zákazu se fyzická osoba dle ust. § 87 odst. 3 písm. n), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dopustí přestupku tím, že vykonává ve zvláštně chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody. Za tento přestupek může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč. 

Jak uvedl tiskový mluvčí HZS Karlovarského kraje, pan Ing. Martin Kasal, DiS: „Zakládání ohňů v přírodě je všude problém. A výjimkou není ani oblast Rolavských vrchovišť, kde obzvlášť v okolí bývalého cínového dolu Sauersack množství návštěvníků prakticky celoročně zakládá táboráky. Z takto otevřeného ohně je pak velmi snadné přeskočení plamenů na okolní porost, což může mít za následek nekontrolovaný požár. Hasiči se proto připojili do jedné z kontrolních akcí, kdy společně s kolegy policisty prošli, a zároveň s použitím bezpilotních prostředků s termokamerou, zkontrolovali okolí bývalého dolu, zda někde nehoří zmiňovaný táborák. Smyslem této kontroly nebylo chytat návštěvníky a udělovat jim sankce, ale upozornit je především na nebezpečí vzniku požáru v těchto místech, kde jsou podle hasičů složité podmínky pro zásah a naopak všechny podpůrné podmínky pro vznik požáru velkého rozsahu.“

I policisté, kteří v místě provádějí kontroly, prozatím návštěvníky pouze upozorňují. Zamysleme se nad sebou a nenechme tuto oblast zaplavit odpadky nebo zasáhnout ohněm. 

Zdroj a foto: Policie ČR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře