Město Karlovy Vary získalo další dotaci na modernizaci škol, Petr Bursík ODS, Zprávy Karlovarsko

Město Karlovy Vary získalo další dotaci ve výši  7 770 897,85 Kč na projekt „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská

”Jedná se o další z řady projektů na modernizaci škol v Karlových Varech, na který jsme v rámci IPRÚ a ITIKV získali dotaci. V těchto projektech a s nimi spojených dotacích budeme pokračovat i v následujících letech a pevně věřím, že úspěšně”, uvedl zastupitel a radní města Petr Bursík (ODS)

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace cvičné kuchyňky, která slouží pro výuku předmětu Člověk a svět práce s cílem rozvoje klíčových kompetencí žáků v řemeslných a technických oborech. Klíčové kompetence v oboru přírodních věd bude u žáků ZŠ Truhlářská rozšiřovat venkovní odborná učebna přírodních věd. Součástí projektu jsou rovněž parkové úpravy v okolí nové učebny včetně vybudování oplocení zajišťující klid a soukromí žáků při výuce a výstavba venkovního sportoviště pro skok daleký.

Popis projektu:

Potřeba realizace obou projektových aktivit (žákovské kuchyňky, venkovní učebna přírodovědných předmětů) vychází z aktuálních potřeb z důvodu nefunkčnosti, nemožnosti plnit svou základní funkci, a také jako nezbytná součást naplňování dlouhodobých vzdělávacích cílů příspěvkové organizace v oblasti základního školství.

Výhodou technického řešení je komplexní pojetí žákovských kuchyněk. Zrušení sádrokartonových příček mezi jednotlivými žákovskými pracovišti a vytvoření oboustranných kuchyňských plně vybavených pultů, dává možnost přehledu učitele nad všemi žáky a současně umožňuje žákům vést společnou komunikaci. Učebna je vybavena také moderní výpočetní technikou včetně interaktivní tabule.
Venkovní učebna přírodních věd je pozitivem sama o sobě. Díky ní může dojít ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v přirozeném prostředí, kde lze probíranou látku názorně ukazovat bez nutnosti simulace či umělého navozování situací. 

Nová venkovní učebna i modernizovaná cvičná kuchyňka budou plně bezbariérové a přístupné pro všechny žáky včetně těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Hlavními aktivitami projektu jsou:   

  • stavební úpravy stávající infrastruktury, vybudování nové
  • pořízení vybavení učeben

REDAKCE ZPRÁVY KARLOVARSKO

, , , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře