Lom Medard Liblík

18. června 2021 definitivně skončila těžba uhlí v lomu Medard-Liblík poblíž Svatavy.

“Je to spíše symbolická tečka za existencí celého lomu,” říká Pavel Francisko, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený řízením těžebního úseku. “Velkolomová těžba a tomto území totiž byla ukončena už v roce 2000. Jenže krátce po zahájení napouštění plánovaného jezera Medard se objevila nestabilita závěrných svahů nad bývalým montážním místem Josef. A abychom zajistili jejich stabilitu, bylo nezbytné část svahů odtěžit,” vysvětluje Francisko.

Sanační práce byly zahájeny v roce 2012. V jejich průběhu došlo k postupnému uvolňování části již odepsaných uhelných zásob a jejich odtěžování. “V porovnání s původním provozem, ale šlo už jen o malolomovou koncepci. Těžební velkostroje tak nahradila lopatková rypadla a velkokapacitní nákladní automobily,” popisuje hlavní změny člen představenstva Sokolovské uhelné s tím, že zatímco vytěžené skrývkové zeminy budou bezezbytku využity pro následnou sanaci území, uhlí zamířilo ke zpracování do Vřesové a elektrárny Tisová. A to nejprve pomocí nákladních demprů, které později doplnila také železniční vlečka. V lokalitě o rozloze přes 32 hektarů se tak v letech 2012 až 2021 vytěžilo celkem 2,9 milionu tun uhlí.

“V těchto dnech v lokalitě odstartovaly sanační práce, s předpokládaným ukončením do závěru roku 2023. Ty zahrnují terénní úpravy včetně utěsnění zbývající uhelné sloje, zabezpečení jednotlivých výsypek i skrývkových řezů. Díky nim bude zajištěna potřebná stabilita a bezpečnost celého území a příprava pro následnou rekultivaci,” shrnuje nadcházející postup Francisko. Celkově tak bude přemístěno zhruba 645.000 metrů krychlových zemin. Náklady na sanaci a následnou rekultivaci území přesáhnou 117 milionů korun.

Zdroj: Fb – Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. / Foto: wikipedia.org Ben Skála

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře