Opravy po požáru na Letišti Karlovy Vary se blíží do finále
Na Letišti Karlovy Vary se stále pracuje na odstranění následků požáru, který propukl na konci měsíce ledna letošního roku. Požár vnikl od topných kabelů ve svodech dešťové vody nad vstupem do terminálu. Příčinou bylo zřejmě porušení kabelové izolace kunou. Část sanace škod je již hotova, další budou provedeny v následujícím období.

Na karlovarském letišti hořelo v noci v odletové hale (zpravykarlovarsko.cz)

Letiště je proti takovýmto událostem pojištěno, proto opravy probíhají v koordinaci s pojišťovnou. Zatím byla realizována první etapa oprav, konkrétně tedy výměna poškozené tepelné izolace a provedení izolace proti vodě a vnějšího pláště budovy ze speciálních plechů systému KalZip. Náklady této etapy, jejichž velká část již byla  uhrazena plněním od pojišťovny,  dosáhly výše 1,76 milionu korun. Nyní se připravuje druhá etapa, která zahrnuje opravu vstupního oblouku a poškozené elektroinstalace. Počítá se s náklady ve výši 1,05 milionu korun, z čehož 120 tisíc připadá na opravu elektroinstalací.

Oprava škod po požáru je časově i finančně velmi náročná zejména proto, že se jedná o unikátní architektonické dílo, kde se prakticky každý prvek musí vyrábět na míru, a to nejen s ohledem na rozměry dílů, ale i jejich barvu. Typickým příkladem je právě oprava vstupního oblouku. Materiál typu ALUbond, kterým je opláštěn vstupní oblouk, se v potřebné barvě běžně nevyrábí a zakázková výroba je možná pouze od určitého minimálního množství. Aby byla dodržena jednotná barevnost celého opláštění a zároveň vysoká estetická úroveň terminálu, přistoupilo vedení letiště na zakázkovou výrobu.

V rámci druhé části oprav střechy terminálu dojde také k opravě požárem poškozené elektroinstalace. „Zde jsme se rozhodli přistoupit k rozsáhlejším úpravám, a to v podobě instalace proudových chráničů s obloukovou ochranou na všechny kabelové smyčky. Ty by měly zabránit případnému zahoření kabelů v případě jejich poškození. Protože právě chrániče nebyly instalovány před požárem a nejsou tak součástí škodní události, počítáme s úhradou z rozpočtu letiště. Žádná z plánovaných úprav nebude mít vliv na chod letiště ani na cestující,“ uvedla jednatelka Letiště Karlovy Vary Alice Justina Undus.

„Karlovarský kraj si je jako vlastník letiště velmi dobře vědom toho, že právě letiště bude muset ve svém cash-flow nyní kromě běžných provozních nákladů počítat ještě zhruba s dalšími 800 tisíci korunami, které je potřeba za opravy uhradit ještě předtím, než bude pojistná událost celkově dokončena. K tomu by mělo dojít na konci září letošního roku, nicméně skutečný termín bude záviset na dodávce potřebného materiálu,“ doplnil neuvolněný zastupitel pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš.   

Zdroj: IP Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře