Počet obyvatel se v Karlovarském kraji zvýšil, Migrace zvýšila počet obyvatel Karlovarského kraje 
Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 zvýšil, a to důsledkem kladného migračního salda. Na konci září roku 2023 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 753 obyvatel, z nichž 51,3 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Populace České republiky čítala podle bilance ČSÚ k 30. září 2023 celkem 10 882 235 osob, což bylo o 54 706 obyvatel více než na počátku roku. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace, které dosáhlo 68 tisíc.

V Karlovarském kraji na konci září roku 2023 žilo celkem 294 753 obyvatel, z toho 151 274, tj. 51,3 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil v okresech Sokolov (o 227) a Karlovy Vary (o 54), naopak výrazný nárůst byl zaznamenán v okrese Cheb (o 1 439).

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2023doznal od začátku roku přírůstek o 1 158 osob, a to vlivem migračního salda, které vykázalo kladou hodnotu, do kraje se přistěhovalo o 1 992 osob více, než kolik se jich vystěhovalo. Přirozený přírůstek naopak vykázal v našem kraji zápornou hodnotu, ve sledovaném období zde zemřelo 2 464 osob, to je o 834 osob více, než kolik se jich narodilo.

Od 1. ledna do 30. září roku 2023 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 630 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 187 dětí, tj. o 10,3 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,5 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 302, tj. na 18,5 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 942, tj. 57,8 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,2 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (61,9 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (52,1 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 82 553 osob, což bylo o 5 771, tj. o 6,5 % méně než ve stejném období loňského roku.

V Karlovarském kraji zemřelo 2 464 osob, z toho 1 320 mužů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu počtu zemřelých v našem kraji, a to o 145, tj. o 5,6 %. Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (795, tj. 32,3 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (712, tj. 28,9 % všech zemřelých v kraji).

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 127 sňatků, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu sňatků ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 223, tj. o 16,5 %. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (38,9 % všech sňatků v kraji), naopak nejméně sňatků zaznamenali v okrese Cheb (30,3 % všech sňatků v kraji) Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 57,1 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 398 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 15, tj. o 3,6 %. Společný návrh na rozvod podalo 289 manželů (72,6% všech rozvodů). Ve více než v polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 se na území České republiky přistěhovalo 116 672 osob a 48 632 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 6 604 obyvatel, z toho bylo 40,6 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 37,0 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 63,0 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 4 612 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 62,0 % všech vystěhovaných a do ciziny 38,0 %.

Více podrobností:

Zdroj a foto: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře