Dočasná pracovní neschopnost v Karlovarském kraji
V 1. pololetí roku 2021 bylo v Karlovarském kraji nahlášeno celkem 29 336 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje prudký meziroční nárůst o 46 %. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v 1. pololetí roku 2021 v Karlovarském kraji činila 35,63 kalendářního dne, což je osmá nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 7,223 %.

V Karlovarském kraji bylo v 1. pololetí roku 2021 evidováno celkem 79 961 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu těchto osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, a to o 2 880, tj. o 3,5 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných v celé ČR to představuje 1,7 %. Nemocensky pojištěných žen žilo v našem kraji 42 227, tj. 52,8 % všech nemocensky pojištěných osob. V rámci Karlovarského kraje žilo nejvíce nemocensky pojištěných v okrese Karlovy Vary (37 018, tj. 46,3 %).

Celkový počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v našem kraji doznal prudký nárůst z 20 100 v 1. pololetí roku 2020 na 29 336 v 1. pololetí roku 2021, tj. o 46 %. Mezi těmito nově hlášenými případy činily ženy 52,9 %. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti zaznamenal ve sledovaném období výrazné navýšení v celé ČR bez výjimky. V Karlovarském kraji činil tento nárůst 46 %, což je páté nejvyšší meziroční navýšení po Středočeském, Královéhradeckém, Plzeňském a Pardubickém kraji. V celé ČR se počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti navýšil ve sledovaném období o 30,8 %.

Mezi okresy Karlovarského kraje byl v 1. pololetí roku 2021 nahlášen nejvyšší počet nových případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (11 918) a naopak nejméně v okrese Sokolov (8 320).

Většinu (27 392, tj. 93,4 %) z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal meziroční nárůst o 9 063, tj. o 49,4 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se zvýšil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc v okrese Cheb (o 59,7 %).

Na 100 pojištěnců připadalo v 1. pololetí roku 2021 v Karlovarském kraji celkem 36,69 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 12,43 případu více než v 1. polovině minulého roku. Jednalo se o nejvyšší nárůst oproti stejnému období minulého roku mezi všemi regiony ČR. Počty nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se meziročně zvýšily ve všech regionech ČR. Při pohledu na jednotlivé okresy našeho kraje je zřejmé, že počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve sledovaném období doznaly nárůst ve všech okresech bez výjimky, nejvýrazněji se zvýšil jejich počet v okrese Sokolov (o 15,62).

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v 1. polovině roku 2021 činilo 7,223 %, což představuje druhou nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR po Moravskoslezském kraji a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 1,230 procentního bodu. Téměř v celé ČR (s výjimkou Olomouckého kraje) platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento pracovní neschopnosti. V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v 1. polovině roku 2021 hodnoty 7,741 %, což představuje nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov (7,975 %), naopak nejnižší okres Karlovy Vary (6,915 %).

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 35,63 kalendářního dne, což je o 0,71 dne méně než v celé ČR. Jedná se o sedmou nejnižší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR. V rámci našeho kraje nejdéle marodili lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 38,88 kalendářního dne.

Zdroj a více informací ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře