Druhý svátek vánoční patří svatému Štěpánovi
Druhý svátek vánoční, který připadá na dnešek, patří svatému Štěpánovi. Podle legendy položil život za víru v Krista, a stal se tak prvním křesťanským mučedníkem. Dnešek je současně dnem koled a vánočních zvyků. Dříve se v tento den chodilo koledovat a například sedláci si dávali v kostelech světit osivo.

Svátek ve vánočním čase po Kristově narození připomíná jeho mučednickou smrt. Štěpán jako kazatel šířil Kristovo učení, židovská soudní rada ho poslala na smrt jako rouhače proti judaismu. Podle některých zdrojů nebyl Štěpán umučen 26. prosince, nýbrž 3. srpna. V prosinci údajně byly nalezeny jeho ostatky.

Štěpánský svátek byl ještě v 19. století velkou událostí. Lidé se navštěvovali a dávali si dárky s přáním všeho dobrého. Vánoční koleda začínala na Štědrý den a končila na den tříkrálový 6. ledna. Na svatého Štěpána chodili malí koledníci s jesličkami a zpívali známou štěpánskou koledu. Oves si jako krmivo i osivo nechávali sedláci světit, protože Štěpán byl uctíván jako ochránce koní.

Křestní jméno Štěpán má řecký původ, vzniklo z řeckého jména Stephanos s významem “věnec”. Přeneseně se vykládá jako “ověnčený”, “oslavený” nebo “korunovaný”.

Kromě tradičních jídel a návštěv kostelů jsou v České republice spojeny s lidovými zvyky i další tradice kolem svátku Svatého Štěpána:

1. Koledování: Skupiny koledníků chodí od domu k domu, zpívají vánoční koledy a přinášejí radostné poselství. Někdy dostávají od domácností drobné odměny nebo občerstvení.

2. Broušení nožů: V některých regionech se věří, že právě na Svatého Štěpána získají nože svou největší ostrost. Lidé tak brousí nože a další nástroje, aby byly připraveny na nadcházející rok.

3. Divadelní hry: V některých vesnicích se konají lidové divadelní hry a představení, která mohou být spojena s náměty vánočními nebo historickými událostmi.

4. Vánoční trhy: Na náměstích měst a vesnic můžete najít vánoční trhy, kde se prodávají tradiční řemesla, dekorace a další vánoční zboží. 

5. Sportovní akce: Někde se po svátečním obědě konají sportovní akce nebo závody, které přinášejí radost a zábavu pro celou rodinu.

Tyto zvyky mohou mít různé podoby v závislosti na konkrétním regionu a rodinných tradicích.

Rozmanitost lidových zvyků kolem svátku Svatého Štěpána může být zajímavá. Zde je další pohled na tradiční prvky:

1. Sváteční přestrojení: Někteří lidé se převlékají do kostýmů a maskování je spojeno s lidovými tradicemi. Tato sváteční přestrojení mohou být inspirací z místních legend nebo folkloru.

2. Svěcení dobytka: Ve venkovských oblastech může být tradicí přivést do kostela nebo na náměstí dobytek k svěcení. Tato praxe je spojena s ochranou hospodářství a dobré úrody.

3. Kostelní slavnosti: Kromě návštěv kostelů se v některých oblastech konají i speciální kostelní slavnosti spojené s liturgií a vystoupeními sborů či tradičními tanečními představeními.

4. Závody na koních: V některých lokalitách se pořádají závody na koních nebo různé soutěže spojené s dovednostmi jezdectví. Tyto události mohou být velkým společenským a kulturním zážitkem.

5. Světelné oslavy: Večerní hodiny mohou být osvětleny tradičními svíčkami, lampióny nebo jinými světelnými dekoracemi, což vytváří magickou atmosféru.

Každá oblast a rodina může přidávat vlastní unikátní prvky a interpretace těchto tradic, což přispívá k pestrému mozaikovitému obrazu svátečních oslav.

Svátek Svatého Štěpána, často nazývaný také druhým vánočním dnem, má v křesťanském kalendáři pevné místo 26. prosince

1. Historický význam: Svatý Štěpán byl jeden z prvních křesťanských mučedníků a stal se významnou postavou v křesťanské tradici. Podle biblického příběhu byl prvním diákem a prvním, kdo byl popraven za svou víru.

2. Liturgický význam: Svatý Štěpán má v křesťanské liturgii významnou roli. Tento den připomíná věrnost a obětavost v křesťanské víře. Liturgické slavnosti mohou obsahovat čtení příběhů o Štěpánovi a modlitby v jeho památku.

3. Tradiční jídlo: V některých zemích, zejména ve střední Evropě, je obvyklé podávat na Svatého Štěpána tradiční vánoční pokrmy. Podle tradice by se měla péct drůbež např. kachna či husa. V některých krajích se připravuje svíčková na smetaně nebo také štěpánská hovězí pečeně s houskovým knedlíkem. Jako dezert se připravovala štěpánská sladká omeleta potřená marmeládou a ozdobená ovocem.

4. Oslavy a zvyky: Mimo náboženské oslavy jsou lidové zvyky spojené s tímto dnem. V některých regionech jsou to vánoční trhy, koledování, broušení nožů a další tradiční akce.

5. Sváteční volno: V mnoha zemích je 26. prosince oficiálním svátečním dnem a lidé mají volno z práce a školy. To umožňuje rodinným setkáním a společným oslavám.

Celkově je Svatý Štěpán spojen s kombinací náboženských, historických a lidových prvků, které vytvářejí různorodé a barevné sváteční oslavy.

Zdroj: ČTK / Redakce

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře