Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v ČR – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci listopadu 2023 celkem 8 565 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 852 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,19 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,45 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.
Podil nezamestnanych v v krajich CR k 30. 11. 2023 Zpravy Karlovarsko

V Karlovarském kraji bylo k 30. 11. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 565 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 852, tj. 91,7 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 304, tj. o 3,7 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (55,1 %, tj. 4 717). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 519 (6,1 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 914 osob se zdravotním postižením.

Více než třetinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 45 až 59 (35,8 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,5 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 3 083 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 36,0 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k nárůstu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 1,5 % (z 3 036 k 30. 11. 2022 na 3 083 k 30. 11. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal nárůst o 1,7 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,9 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 871 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 108, tj. o 6,1 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (784 tj. 41,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 070 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,19 %. Po Ústeckém (5,42 %) a Moravskoslezském (4,92 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,7 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán ve Zlínském kraji (o 2,59 %) a v Kraji Vysočina (o 2,64 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,14 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 68. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Bruntál, Chomutov, Ústí nad Labem, Louny, Děčín, Ostrava, a Znojmo.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,24 %), který se umístil na 44. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

V 56 okresech ČR se počet nezaměstnaných v listopadu 2023 ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec (o 10,0 %) a Jeseník (o 9,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 21 okresech, největší pak v okresech Kladno (o 3,0 %) a Praha-západ (o 2,6 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nárůst, nejvýraznější pak v okrese Cheb  (o 5,0 %).

K 30. 11. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 925 volných pracovních míst, z toho 742 pro absolventy a mladistvé a 163 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 52 míst, tj. o 0,9 %

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,54, resp. 2,64). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,45, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,5 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,32) a Středočeském kraji (0,54).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,59 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči (3,19).

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře