Rozsáhlá trestná činnost s evropskými dotacemi

Rozsáhlá trestná činnost s evropskými dotacemi. Pětice osob roky fungovala jako organizovaná zločinecká skupina. 

Pětice  osob  ze  Sokolovska a Chebska,  konkrétně  dvaatřicetiletý  muž,  dvaačtyřicetiletá  žena, šestačtyřicetiletá žena, osmašedesátiletý muž a osmašedesátiletá žena, měla páchat jako organizovaná skupina rozsáhlou trestnou činnost spočívající v získávání finančních prostředků z dotačních programů z rozpočtu Evropské Unie a státního rozpočtu České republiky.  

Organizovanou skupinu měl řídit osmašedesátiletý muž, který v roce 2008 vytvořil skupinu fyzických a právnických osob. Prostřednictvím svého vlivu měl zajistit pro sebe, rodinné příslušníky či jemu loajálních  osob  strategické  pozice  v organizacích založených za účelem podpory rozvoje regionu formou vzdělávacích, kulturních a sociálních činností, tedy činností podporovaných zejména dotačními programy Evropské Unie. Tyto organizace byly následně jednak žadateli o dotaci ze strukturálních fondů  Evropské  Unie  a státního  rozpočtu  České  republiky,  ale  také  účastníky  výběrových  či poptávkových řízení na dodávky služeb v dotovaných projektech. Jednat měly s úmyslem přípravy a následné realizace projektů spolufinancovaných z dotačních programů za účelem získání finančních prostředků ve prospěch jednotlivých organizací, které měl skrytě řídit právě osmašedesátiletý muž. Ten působil od roku 2014 v několika různých funkcí v několika spolcích a měl rozhodující vliv na činnost regionální  obecně  prospěšné  společnosti,  regionální  společnosti  s ručením  omezením  a  také regionálního zapsaného spolku. Cílem osmašedesátiletého muže bylo získání finančních prostředků z dotačních  titulů  na  jím  připravované  projekty  a  za  tím  účelem  řídil  činnost  ostatních  osob v organizované skupině.   

Od roku 2015 do roku 2023 měla pětice osob po předchozí domluvě v organizované skupině fungovat v jednotlivých rolích a krocích, které byly organizovány tak, aby na sebe navazovaly a navenek budily zdání  legálnosti  a  správnosti.  Šestačtyřicetiletá  žena,  která   byla   s osmašedesátiletým  mužem v příbuzeneckém  vztahu,  byla  jednatelkou jedné ze spřízněných společností, dvaatřicetiletý muž byl specialistou na veřejné zakázky svazku tvořeného z několika obcí a měst z Karlovarského  kraje, dvaačtyřicetiletá žena byla ředitelkou obecně prospěné společnosti a osmašedesátiletá žena byla předsedkyní představenstva zapsaného spolku.   

Osmašedesátiletý muž měl zároveň působit i na další osoby navázané na jednotlivé projekty či na osoby zaměstnané v těchto společnostech. Jeho cílem bylo, aby vítězem poptávkového, výběrového či zadávacího řízení a tedy konečným dodavatelem služeb byli výše uvedení, konkrétně regionální společnosti s ručením omezením či obecně prospěšná společnost, na které měl výrazný vliv.  

V uvedeném období měla organizovaná skupina takto jednat v několika případech, respektive při realizaci několika projektů dotovaných z Evropské Unie a státního rozpočtu České republiky. Jednat se mělo například o projekt, kde náplň spočívala v oživení kulturního ducha dlouholetých průmyslových regionů ve střední Evropě. Další projekt byl zaměřen na zefektivnění veřejné správy ve svazku tvořeného z několika obcí a měst z Karlovarského kraje či projekt týkající se cyklostezky protínající několik měst na Sokolovsku.  

U projektu, který se týkal cyklostezky protínající několik měst a obcí na Sokolovsku, byla navíc bez závažného důvodu vyčleněna část zakázky spočívající v kácení stromů a náletových dřevin v trase budoucí cyklostezky, a to bez výběrového nebo poptávkového řízení, a zakázka byla přímo zadána společnosti, ve které figurovala šestačtyřicetiletá žena. V rámci tohoto projektu bylo také vytěženo dřevo, které mělo být předáno vlastníkům pozemku, což ovšem nakonec nebylo. Vytěžené dřevo mělo být odvezeno do objektu na Sokolovsku a následně rozprodáno právě obviněným osobám.  

Na tyto všechny projekty byla poskytnuta finanční podpora z Evropského  fondu regionálního rozvoje v celkové výši přibližně 50 milionů korun. Na tyto projekty byly poskytnuty také finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky, konkrétně ve výši přes 3 miliony korun.   

Pětice osob svým organizovaným jednáním způsobila celkovou škodu téměř 16 milionů korun.  

Kriminalisté v rámci tohoto případu zajistili několika obviněným majetek, a to v celkové výši zhruba 12 milionů korun.  

Vzhledem k tomu, že se jedná i o finanční prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje, tak dohled nad případem převzal Úřad evropského veřejného žalobce sídlící v Lucembursku. Jedná se o nezávislý orgán Evropské unie, který má pravomoc ve všech závažných trestných činech proti rozpočtu Evropské unie a vůbec proti jejím ekonomickým zájmům, jako jsou podvody týkající se evropských fondů či mezistátní podvody.  

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání pěti fyzických osob ve věku 32, 42, 46, 68 a 68 let a čtyř právnických osob, které obvinili ze spáchání zvlášť závažných zločinů účast na organizované zločinecké skupině, poškození finančních zájmů Evropské Unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dotačního podvodu.   

Vyšetřování všech těchto pěti osob probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí pětici obviněných osob trest odnětí svobody až na dvanáct let.

Zdroj: Policie ČR / KŘP Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře