Upozornění na uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích

Karlovy Vary – Upozorňujeme na blížící se rekonstrukci železničního přejezdu v Tuhnicích a s ní související úplnou uzavírkou části Západní ulice. Omezení provozu se dotkne rovněž několika linek MHD.

Úsek Západní ulice v místě železničního přejezdu bude uzavřen od 19. 11 (od 8:00 hodin) do 28. 11. 2023 (do 18:00 hodin). Průjezd přejezdem nebude možný. Objízdné trasy budou zajištěny dopravním značením a povedou přes průtah městem. Autobusům MHD již bude umožněn průjezd přes křižovatku Západní – Šumavská. Díky tomu budou plně obsluhovány stávající autobusové zastávky MHD „Šumavská“ u Základní školy Poštovní. Pro ostatní silniční dopravu bude křižovatka uzavřena, příjezd do Šumavské ulice bude možný přes Charkovskou a Moskevskou ulici a zpět. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou.

Změny v MHD v souvislosti s uzavírkou Západní ulice a železničního přejezdu, a to od  neděle 19. 11. do úterý 28. 11. 2023. (Od středy 29. 11. 2023 pojede MHD v běžném režimu bez jakékoliv výluky.)

 • linka č. 2
  • v úseku Tržnice – Stadion ZM (a zpět) pojede po průtahu
  • zastávky v Tuhnicích budou obsluhovány v následujících režimech:
   • denní: náhradní výluková okružní linka 52 po trase Tržnice – Náměstí Dr. Horákové – Moskevská – Šumavská – Západní – Dolní nádraží – Tržnice (zastávky „do města“ jsou z Tuhnic v opačném směru!)
   • noční: stejný režim jako nyní – noční linka 52 dojede do zastávky Šumavská a po Západní ulici se vrátí na Chebský most a přes průtah dojede do zastávky Stadion ZM, dále po původní trase. Zpět to samé v opačném režimu.
 • linka č. 3
  • nejede v úseku Dolní nádraží – Stadion ZM
  • od Tržnice jede po průtahu přímo do zastávky Rozcestí u Koníčka, v opačném režimu také zpět
 • linka č. 6
  • v úseku Tržnice – Stadion ZM (a zpět) pojede po průtahu
 • linka č. 52
  • viz linka č. 2
   • denní: okružní linka Tržnice – Náměstí Dr. Horákové – Moskevská – Šumavská – Západní – Dolní nádraží – Tržnice
   • noční: stejné jako běžně, jen mezi zastávkami Šumavská a Stadion ZM pojede přes Chebský most a průtah
 • zastávka Stadion ZM
  • ve směru do Doubí bude umístěna naproti čerpací stanici mezi kruhovými objezdy
  • ve směru k Tržnici bude stabilně pro všechny spoje (kromě neděle) v provozu náhradní odstavná zastávka vedle pumpy (v současné době při uzavírce Šumavské ulice využívána pro školní spoje)
  • v neděli je z důvodu konání burzy zastávka Stadion ZM ve směru k Tržnici mezi 6:00 a 12:00 hod. mimo provoz, náhradou je v této době obsluhována zastávka KV Arena – parkoviště

Výlukové jízdní řády jsou zveřejněny na webových stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary.  

Přehled dalších uzavírek a omezení v dopravě k datu 10. 11. 2023

MÍSTNÍ KOMUNIKACE město Karlovy Vary

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 17.6.2023 do 30.11.2023 bude úplně uzavřena ulice Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní úprava povrchu komunikace po provedené rekonstrukci inženýrských sítí.

Od 10.7.2023 do 27.11.2023 bude úplně uzavřen úsek v ulicích Západní, Šumavská, Bečovská  (k. ú. Tuhnicepřed železničním přejezdem) z důvodu provádění rekonstrukce křižovatky ulic Západní a Šumavská. Uzavírka rozdělena do tří etap: 1. etapa – ulice Západní, objízdná trasa po ul. Charkovská a Šumavská; 2. etapa + 3. etapa sloučeny – ulice Šumavská, objízdná trasa po ul. Západní; – ul. Bečovská p.p.č. 573/82, bez objízdné trasy. Objízdné trasy zajištěny dopravním opatřením.

Od 8:00 hodin dne 19.11.2023 do 18:00 hodin dne 28.11.2023 bude úplně uzavřen úsek ulice  Západní –  železniční přejezd P 394. Důvodem je rekonstrukce přejezdu. Průjezd tímto přejezdem nebude možný. Objízdné trasy zajištěny dopravním opatřením; průjezd pro BUS MHD zajištěn  ulicí Šumavská.

Od 10.8.2023 do 30.5.2024 se zimní přestávkou (rozděleno do dvou etap: 1.) 10.8.2023-10.12.2023 a 2.) 1.3.2024-30.5.2024) bude úplně uzavřena část ulice Třeboňská z důvodu provádění rekonstrukce  (v 1. etapě od č.p. 623 k č.p. 731, 629, 668 a ve 2. etapě od č.p. 607 k č.p. 623). Bezpečný pohyb chodců zjištěn zhotovitelem prací.

Od 25.9.2023 do 20.11.2023 bude částečně omezen provoz ulice Chebská z důvodu vybudování CNG stanice na p.p.č. 372/1  (k. ú. Dvory; naproti autosalonu Car Point). V daném úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech a zajištěna dopravním opatřením.

Od 10.10.2023 do 30.11.2023 bude částečně omezen provoz v ulici Nová louka budou zde prováděny stavební práce – rekonstrukce horkovodu a nová přípojka pro objekt čp. 578/23 MUZEUM. Náhradní parkování vozidel z této lokality je přemístěno na ulici Slovenská. Zajištěno dopravním opatřením.

Od 8:00 hodin dne 8.11.2023 do 18:00 hodin dne 13.11.2023 bude uzavřena část ulice K Linhartu – železniční přejezd P390 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary z důvodu opravy tohoto přejezdu.

SILNICE II. a III. třídy v rozsahu ORP 

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 20.7.2022“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 20.7.2024 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 – mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22. Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od  24.6.2022 do odstranění, popřípadě vybudování nového mostu se nařizuje úplná uzavírka provozu na mostě Stružná – 002, který je spojnicí veřejně přístupné účelové komunikace  na p.p.č. 989/1 s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č. 989/6, 747/1 vše v k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná; kdy tento most vede přes silnici I/6 (p.p.č. 1446 k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná) z důvodu závěrů z Mimořádné mostní prohlídky ze dne 3.6.2022 zpracované autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Objížďka se nenařizuje.

Od 5.6.2023 do 17.11.2023 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2209, most ev. č. 2209 – 3, přes Bílý potok v obci Nové Hamry, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Most 2209 – 3, most za obcí Nové Hamry přes Bílý potok.“ Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: – od křižovatky silnic III/2209 a III/2206 směr Fojtov – Děpoltovice na křižovatku silnic III/2206 a III/2204 zpět.

Od 17.7.2023 do 30.6.2024 v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 hod. do 16:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici III/00625 staničení km 3,550 – 4,787 úsek Stružná – Horní Tašovice, název stavby: „Stružná, Horní Tašovice – zásobování pitnou vodou ze SVŽ“. Objížďka se nenařizuje, dopravně inženýrské opatření je stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu. Uzavírka bude vždy po pracovní směně ukončena, výkopy zasypány, průjezd IZS bude zajištěn pomocí přejezdových plechů, v případě nouze bude možné použít účelovou komunikaci vedoucí z Dlouhé Lomnice.

Od  9.11.2023 do 23.11.2023 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22124 v úseku Radošovského mostu, v obci Kyselka – Radošov, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „III/22124, Radošovský most – rekonstrukce dřevěných trámů a fošen“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22124 a III/22127 směr Velichov ke křižovatce silnic III/22127 a III/22125 a dále po silnici III/22127 směr Ostrov ke křižovatce silnic III/22127 a III/22222 a dále směr Hájek, ke křižovatce silnic III/22222 a III/22214 směr Bor, ke křižovatce silnic III/22214 a III/22124 směr Radošov  a zpět.

Od 23.10.2023 do 23.11.2023 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/22214 staničení km 1.335 v obci Šemnice – Pulovice, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „III/22214 st. km. 1,335, Pulovice, oprava propustku“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 9.10.2023 do 31.12.2023 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/220 staničení km cca 11.550 v úseku Nejdek – Pozorka, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „KV, II/220, Pozorka   výstavba autobusových zastávek, stapa 1 a 2“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 16.10.2023 do 10.12.2023 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/207 km staničení 3,343 – 3,851, v obci Toužim – Radyně, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „II/207 Smilov – Toužim, dešťová kanalizace“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře