Limity pro rozhodování rady kraje o poskytování dotací
Limity pro rozhodování rady kraje o poskytování dotací, návratných finančních výpomocí a darů zůstanou zachovány v zákonné výši

U dotací a návratné finanční výpomoci byl navýšen limit pro rozhodování rady kraje z původních 200 tisíc korun na 1 milion korun. V případě věcných a finančních darů se pak zvýšil z dosavadních 100 tisíc korun na 500 tisíc korun.

Karlovarský kraj nebude stejně jako ostatní kraje dále regulovat limity pro rozhodování rady kraje o poskytování dotací, návratných finančních výpomocí a darů. Ty byly navýšeny v souvislosti s novelou zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, která nabyla účinnosti 1. ledna letošního roku. Přinese to zrychlení procesu schvalování dotací.

Na konci minulého roku, konkrétně 29. prosince 2023, vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 418/2023 Sb., jímž se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a další související zákony. Cílem novely, kterou připravilo Ministerstvo vnitra na základě zkušeností a podnětů z praxe, bylo místním samosprávám ulehčit práci a pomoci jim k tomu, aby fungovaly efektivněji a hospodárněji. Mimo jiné novela upravila i pravomoci rady kraje ohledně poskytování dotací, návratných finančních výpomocí a věcných a finančních darů.

„U dotací a návratné finanční výpomoci byl navýšen limit pro rozhodování rady kraje z původních 200 tisíc korun na 1 milion korun. V případě věcných a finančních darů se pak zvýšil z dosavadních 100 tisíc korun na 500 tisíc korun. Zákonné úpravy jsme projednali s kolegy ve vedení kraje a stejně jako v případě dalších krajů jsme se rozhodli, že nebudeme regulovat nově nastavené limity a ponecháme je v zákonné výši. Urychlí se tím například proces schvalování dotací v programech vyhlášených krajem, kdy o většině dotací bude rozhodovat rada kraje a příjemci tak získají prostředky podstatně rychleji, než tomu bylo doposud,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Rada Karlovarského kraje tak nebude omezovat svoje pravomoci a dle novely bude rozhodovat o poskytování dotací a návratné finanční výpomoci u žádostí v hodnotě do 1 milionu korun a u věcných a finančních darů v hodnotě do 500 tisíc korun. Pokud půjde o vyšší částky, žádosti budou jako doposavad předkládány k projednání Zastupitelstvu Karlovarského kraje.

Zdroj: IP Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře