Tip na výlet - Hornické muzeum v Krásně

Tip na výlet – Hornické muzeum v Krásně.

Sokolovské muzeum má několik poboček a jednou z nejznámějších je hornické muzeum v Krásně. Je umístěno v areálu bývalého cínového dolu Vilém a zabývá se historií hornictví na Sokolovsku.

Důl ukončil činnost roku 1991 a následně byl vybrán ke zřízení hornické expozice jakožto pobočky sokolovského muzea. Expozice je umístěna v budově úpravny cínových rud z 19. století, v šachetních objektech dolu Vilém a na volném prostranství u dolu.

Areál muzea čítá 13 budov a objektů na rozloze 85 000 m². Ve stálé expozici se zájemci mohou dozvědět více o raně novověkém hornictví, historii těžby rud a uhlí, mineralogii a geologii. Mohou navštívit ukázkovou štolu, expozici důlní dopravy, výstavu báňského záchranářství a jednu z nejstarších důlních trafostanic v ČR. V areálu muzea jsou instalovány ukázky kolejové dopravy rozchodu 900 mm užívané na povrchových dolech sokolovské pánve a rozchodu 600 mm užívané v podzemí slavkovského revíru. V sezóně je možné vyzkoušet jízdu důlním vláčkem.

Více informací – Hornické muzeum Krásno

Zdroj a foto: Fb – Kam po Sokolovsku

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře