Karlovarský kraj získal zpět peníze, které vynaložil na likvidace následku požáru v Tisové u Sokolova

Karlovarský kraj získal zpět finanční prostředky, které vynaložil v rámci likvidace následku požáru pražců v Tisové u Sokolova

Dne 25. 8. 2023 vznikl na pozemku p. č. 194/57 k. ú. Tisová u Sokolova požár, který zasáhl mj. 26 243,41 tun pražců a 343,24 tun štěpky uskladněných v provozovně společnosti Waste Solutions, s.r.o.
Karlovarský kraj získal zpět peníze, které vynaložil na likvidace následku požáru v Tisové u Sokolova

Likvidaci požáru prováděl Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje zcela v souladu s jeho zákonnými povinnostmi. Hasební vody znečištěné závadnými látkami byly s ohledem na ochranu podzemních vod a vody v řece Ohři z plochy požáru odváděny do odkaliště Silvestr. Provozovatelem odkaliště Silvestr je právnická osoba Elektrárna Tisová, a. s.

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec vysvětlil, že kvůli znečištěným hasebním vodám bylo nutné z hlediska ochrany vod, resp. z důvodu ochrany řeky Ohře, úplně zastavit standardní řízené vypouštění odpadní vody z odkaliště Silvestr do řeky Ohře. Protože bylo nutné umožnit obnovení provozu elektrárny, ale zároveň ochránit řeku Ohři, uložil vodoprávní úřad MěÚ Sokolov sledování kvality vody v odkališti a řízené vypouštění do řeky Ohře po dobu jednoho měsíce. Náklady ve výši 94 718 Kč, které vznikly vodoprávnímu úřadu uložením tohoto opatření, uhradil Karlovarský kraj ze zvláštního účtu, který je zřízen pro likvidaci vodohospodářských havárií.

„Jelikož havárie vznikla v souvislosti s požárem způsobeným technickou závadou pracovního stroje v areálu provozovaném společností Waste Solutions, s.r.o., kraj, jako správný hospodář požadoval náhradu vynaložených finančních prostředků po provozovateli areálu“, uvedl Karel Jakobec, „což se podařilo a celá částka byla Karlovarskému kraji provozovatelem zaplacena.“

Zdroj: IP Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře