Stavební povolení v Karlovarském kraji vydaná v loňském roce

Nová stavební povolení vydaná v Karlovarském kraji – V 1. až 3. čtvrtletí 2023 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 494 stavebních povolení, což je o 13,4 % méně než ve stejném období minulého roku. 

Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla 7,3 mld. Kč, ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k poklesu této hodnoty o 8,9 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 4 864 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2023 vydáno celkem 58 402 stavebních povolení. Meziročně došlo ke snížení počtu vydaných stavebních povolení ve všech regionech České republiky. Absolutně i relativně nejvyšší pokles byl zaznamenán ve Středočeském kraji (o 1 911 vydaných stavebních povolení, tj. o 15,1 %). I přes uvedený pokles vykázal tento kraj největší stavební činnost, kdy zde bylo vydáno 10 718 stavebních povolení. Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v ČR se Středočeský kraj podílel 18,4 %.

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. až 3. čtvrtletí 2023 celkem 1 494 stavebních povolení, což je o 13,4 % méně než v předchozím roce. Na republikovém celku vydaných staveních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (45,0 %) a na bytové budovy (29,7 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (603), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 40,4 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (347). Ve všech okresech Karlovarského kraje došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení. Na bytové stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Karlovy Vary (194), zatímco nejvyšší počet stavebních povolení na výstavbu inženýrských staveb evidovaly stavební úřady v okrese Cheb (265).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 422,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tak zaznamenala nárůst o 10,4 %. Nejvyšší absolutní přírůstek vykázal Jihomoravský kraj (o 14,2 mil. Kč), nejvyšší relativní pak Olomoucký kraj (o 43,7 %). Osm krajů České republiky zaznamenalo pokles orientační hodnoty – nejvýraznější absolutní i relativní propad byl zjištěn v Královéhradeckém kraji (o 8,2 mil. Kč, tj. o 26,4 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji (7,3 mld. Kč), připadal největší podíl na bytovou výstavbu (38,1 %), více než třetina orientační hodnoty staveb souvisela s výstavbou nebytových budov (35,1 %) a více než čtvrtina (26,8 %) byla proinvestována na inženýrské stavby.

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k poklesu orientační hodnoty staveb, a to o 8,9 %. Tento pokles byl způsobem prudkým, téměř polovičním, propadem orientační hodnoty staveb v okrese Cheb (o 45,6 %).Ve zbývajících dvou okresech našeho kraje naopak zaznamenala orientační hodnota staveb meziroční nárůst.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (17 090 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Jihočeský kraj, a to 3 725 tis. Kč.

V Karlovarském kraji vzrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 5,3 % na 4 864 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jedná o šestou nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení. Na celorepublikový průměr pak karlovarský region nedosahuje o 2 377 tis. Kč.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykázal ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Karlovy Vary (7 151 tis. Kč), naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Sokolov (3 138 tis. Kč).

Zdroj a foto: ČSÚ / Více informací:

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře