Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v ČR – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci října 2023 celkem 8 261 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 580 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,04 %) v rámci celé České republiky. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,38 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 10. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 261 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 580, tj. 91,8 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně nepatrně zvýšil o 35, tj. o 0,4 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (55,9 %, tj. 4 622). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 564 (6,8 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 886 osob se zdravotním postižením.

Více než třetinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 45 až 59 (35,2 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,3 let a nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2 811 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 34,0 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k poklesu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 13,5 % (z 3 250 k 31. 10. 2022 na 2 811 k 31. 10. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal pokles o 6,6 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 44,8 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,8 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 763 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 41, tj. o 2,4 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (722 tj. 41,0 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 999 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,04 %. Po Ústeckém (5,40 %) a Moravskoslezském (4,86 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,59 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán ve Zlínském kraji (2,55 %) a v Kraji Vysočina (o 2,56 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,94 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 68. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava, Děčín a Hodonín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,08 %), který se umístil na 39. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Ačkoliv si tento okres v našem kraji vede nejlépe, v rámci celé ČR si meziročně pohoršil o 9 míst (z 30. místa v říjnu 2022 na 39. místo v říjnu 2023).

V 55 okresech ČR se počet nezaměstnaných v říjnu 2023 ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okresech Praha-západ (o 5,0 %) a Tachov (o 4,8 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 20 okresech, největší pak v okresech Jindřichův Hradec (o 4,3 %) a Jeseník (o 3,1 %). V okresech Cheb a Olomouc nedošlo k žádné změně.

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nárůst, nejvýraznější pak v okrese Karlovy Vary (o 0,8%).

K 31. 10. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 977 volných pracovních míst, z toho 736 pro absolventy a mladistvé a 158 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 127 míst, tj. o 2,1 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,46, resp. 2,59). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,38, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,45 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,32) a Plzeňském kraji (0,54).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,56 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,13 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře