Petr Bursík (ODS) pomohl městu získat další dotaci. Tentokrát na projekt ZŠ Konečná

Město Karlovy Vary získalo dotaci ve výši 6 666 987,91,- Kč na projekt „Karlovy Vary, ZŠ Konečná – učebna chemie, laboratoř a kabinet včetně vybavení

”Je to další z řady projektů na modernizaci učeben ZŠ v Karlových Varech, na který jsme v rámci IPRÚ a ITIKV získali dotaci. V těchto projektech a s nimi spojených dotacích budeme pokračovat i v následujících letech a pevně věřím, že úspěšně”, uvedl zastupitel a radní města Petr Bursík (ODS)

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit vybavení a stavební úpravy dvou nových odborných učeben (učebna chemie a laboratoř) a kabinetu na základě modernizace stávajících prostor v hlavní budově, tak aby žákům ZŠ Konečná, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup do nových učeben v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Popis projektu:

Pro zkvalitnění výuky chemie, přírodopisu a vlastivědy v ZŠ Konečná je zapotřebí modernizovat dvě odborné učebny včetně kabinetu a vybavit je nábytkem a pomůckami.

V nových moderních a plně vybavených odborných učebnách bude probíhat komplexní příprava žáků v přírodovědném vzdělávání, které povede k rozvoji osobnosti žáků a získání širokých klíčových kompetencí pro jejich další život a navazující vzdělávání (2. stupeň ZŠ a SŠ). Bude vytvořeno nové a podnětné prostředí, kde budou moci žáci získat základy všeobecných technických dovedností v prostředí, které odpovídá moderním trendům a požadavkům doby moderních technologií a digitalizace a rozvíjí tvořivé myšlení. Zároveň si budou moci žáci osvojit správné pracovní postupy a návyky, které uplatní v praktickém životě. Motivující prostředí je podstatné pro další vzdělávání vedoucí k uplatnění na trhu práce, který v současné době vyžaduje kreativní, zručné zaměstnance mající vztah k technice a moderním technologiím.

Hlavními aktivitami projektu jsou:   

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • pořízení vybavení budov a učeben

REDAKCE ZPRÁVY KARLOVARSKO

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře